Aristokracia/Nobilitas

 

Cisársky dekrét / Decretum Imperatoris č./nr. 5/2013

z 31. januáara Anno Domini 2013

 

o Titulatúre

zmenený 26. septembra 2023

 

 

My, Juraj V. Augustus Caesar, z Milosti Božej Cisár rímsko-arauský, et cetera...,

a

My, Laura IX. Lau Ren, z Milosti Božej cisárovná rímsko-arauská, markgrófka moravská, et cetera...,

 všetkým aj každému jednému, Náš pozdrav! Toto

nariaďujeme

 

Nos, Georgius V. Augustus Caesar, Dei Gratiæ Imperator Romanorum-Arauiæ, et cetera...,

&

Nos, Laura IX. Lau Ren, Dei Gratiæ Imperatrix Romanorum-Arauiæ, Marchia Comitessa Moraviæ, et cetera...,

 omnibus etiam unuscuique, Noster salus! Hoc

 imperamus:


 

§ 1

     Určujeme podrobnosti pre panovnícke a šľachtické tituly takto:

 

Volení panovníci:

 

Koruna

Titul

Nárok na titul

Oslovenie

Ďalšie osoby oprávnené použiť heraldickú hodnostnú korunu

(bez titulu a oslovenia)

a hodnostné označenie

Tituly a oslovenia rodinných príslušníkov

Mená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisár

1. panovník zvolený kurfirstmi na Konkláve a korunovaný na Cisára

2. manželka

 

„Cisárske Veličenstvo“

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie cisára:

 

 

 

 

- deti a súrodenci Cisára, manžel cisárovnej/cisára sú Arcivojvodovia

- matka, stará matka Cisára atď. sú bez titulu, oslovujú sa „Cisárovná Pani Matka“, atď.

1. Matúš II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kráľ Svätej ríše rímskej

1. panovník zvolený kurfirstmi na Konkláve, ktorý ešte nebol korunovaný na Cisára, nemá panovnícke právomoci

2. manželka Kráľa Svätej ríše Rímskej

 

„Veličenstvo“

 

koruna:

Cisársky Regent

 

hodnostné označenie kráľa SRR-AC a cis. regenta:

 

 

 

žiadne

titul neobsadený

 

 

Tituly udeľované Cisárom:

 

Koruna

Titul

Nárok na titul

Oslovenie

Ďalšie osoby oprávnené použiť heraldickú hodnostnú korunu

(bez titulu a oslovenia)

Tituly a oslovenia rodinných príslušníkov

Mená

 

 

 

 

 

 

Kráľ

Faraón

 

 

1. panovník menovaný Cisárom (na dobu neurčitú)

2. manželka

 

 

„Veličenstvo“

 

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie kráľa:

 

 

 

 

 

- deti a súrodenci Kráľa, manžel kráľovnej/kráľa sú Vojvodovia

- matka, stará matka Kráľa atď. sú bez titulu, oslovujú sa „Kráľovná Pani Matka“, atď.

1. Milan VIII. Ján Luxemburský, kráľ pruský;

Ramzes XII. (Milan), faraón egyptský;

Henrieta XVI. von Zamburg, kráľovná bavorská;

Ondrej VII. von Böhm, kráľ bulharský;

Jana IX. von Udičburgová de la Grall, kráľovná chorvátska

Annina XVII. Fedorkoburgová, kráľovná talianska;

Michał XXI. Kuligowski, Kráľ poľský;

Stanislavius XIX. de Fořt von Kranjský, kráľ český;

Lucia V. von Rohaľburgová, kráľovná saská

Maroš IX. von Lukačišinburg, kráľ uhorský

Silvia I. de Paschalis von Anthony, kráľovná srbská

Jaroslav XI. Jeremy von Kožlejburg, kráľ rumunský

Emmanouil XIV. Takis Pashalis, kráľ grécky

Denisa (I.) von Tulejburgová, kráľovná francúzska

2. Lucia Katingerburgová, manželka bulharského kráľa

 

 

 

U veľkovojvodov sa používa aj kráľovská koruna bez (červenej) čiapky vo vnútri ako symbol suverenity. To je však v SRR-AC zakázané.

 

 

 

 

Veľkovojvoda

 

 

1. panovník menovaný Cisárom (na dobu neurčitú)

2. manželka

 

 

„Výsosť“

 

U veľkovojvodov sa používa aj titul "kráľovská výsosť ako symbol suverenity. To je však v SRR-AC zakázané.

 

koruna:

Kráľovský Regent

 

hodnostné označenie veľkovojvodu a kráľovského regenta:

 

 

 

 

 

- deti a súrodenci Veľkovojvodov, manžel Veľkovojvodkyne/ Veľkovojvodu  sú Vojvodovia

- matka, stará matka Veľkovojvodu atď. sú bez titulu, oslovujú sa „Veľkovojvodkyňa Pani Matka“, atď.

 

1. Ivana IV. Jurčišinburgová, veľkovojvodkyňa litovská

Pavol XII. Luxemburský, veľkovojvoda bádensko-wuttemberský

2. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcivojvoda

1. panovník menovaný Cisárom (na dobu neurčitú)

2. manželka

3. bývalí Cisári (doživotne)

4. deti a súrodenci Cisára, manžel cisárovnej/cisára (doživotne)

 

1, 2 „Výsosť“

 

3, 4 „Cisárska Výsosť“

 

 

 

koruna: Veľkovojvodský Regent

 

hodnostné označenie arcivojvodu a veľkovojvodského regenta:

 

 

- deti Arcivojvodov, manžel Arcivojvodkyne/Arcivojvodu sú Kniežatá

1. Ivan VIII. von Herstekburg, arcivojvoda rakúsky

2 -

3. Juraj Augustus Caesar

Mirka de Herstekburg von Malinskoburgová

Laura Lau Ren

4. Deniska Deniskovovna

Vladimír von Lukačišinburg

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojvoda

 

 

1. panovník menovaný Cisárom (na dobu neurčitú)

2. manželka

3. bývalí Králi a ich manželky (doživotne)

4. deti a súrodenci Kráľa, manžel kráľovnej/kráľa (doživotne)

5. deti a súrodenci Veľkovojvodov, manžel Veľkovojvodkyne/ Veľkovojvodu (doživotne)

 

 

1 „Výsosť“

 

2, 3 „Jasnosť“

 

4 „Kráľovská Výsosť“

 

5 „Veľkovojvodská Výsosť“

 

koruna:

Arcivojvodský regent

 

hodnostné označenie vojvodu:

 

 

 

 

 

 

- deti Vojvodov, manžel Vojvodu/Vojvodkyne sú Markízi

1. Dávid VIII. Postajokburg, Vojvoda štajerský

Petro XXIV., vojvoda podkarpatoruský

Denis (I.) von Palutkaburg, vojvoda sliezský

2. -

3. Jana von Bazilika de la Minor

Viera von Plzeňburgová

Slavomír Ogurčákburg

Vesna Vojvodinska

4. Rasťo von Zamburg, brat Henriety de Zamburg, kráľovnej bavorskej

Eliška Česká, dcéra Ondreja von Böhma, kráľa bulharského

Roman von P. (partner kráľa)

5. Klaudia, dcéra Ivany IV. Jurčišinburgová, veľkovojvodkyne litovskej

Peter von Kudelaburg (manžel Ivany, litovskej veľkovojvodkyne)

 

 

 

 

Kurfirst

 

1. členovia Konkláve s právom voliť Cisára a Kolégia kurfirstov Ríšskeho snemu (tretia komora parlamentu)

 

 

 

„Jasnosť“

 

 

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie kurfirsta:

 

 

 

 

 

 

žiadne

1. Ramzes XII. (Milan) ako akrcikancelár kráľovstva egyptského (egyptský faraón ex offo)

2. Denisa (I.) von Tulejburgová ako akrcikancelárka kráľovstva francúzskeho (francúzska kráľovná ex offo)

3. Annina XVII. Fedorkoburgová ako akrcikancelárka kráľovstva talianskeho (talianska kráľovná ex offo)

4.Milan VIII. Ján Luxemburský ako arcikancelár kráľovstva pruského a arcičašník (pruský kráľ ex offo)

5. Michał XXI. Kuligowski ako arcikancelár kráľovstva poľského a arcistolník / arcikrájač (poľský kráľ ex offo)10. Milan von Turanyburg (doplnený kurfirst, volený občanmi)

6. Boris Hanuščak ako arcimaršál (primátor Slobodného ríšskeho mesta Bardejov ex offo)

7. Bartolomej I. ako arcikomorník (konštantínopolský ekumenický patriarcha ex offo)

8. Rektor Peter von Obščitníkburg ako arcipokladník (menovaný pápežom za katolícku cirkev)

9. Ivana Jurčišinburgová ako arcivlajkonosič (za Ríšsky snem)

10. Miša von Herstekburgová (doplnený kurfirst, volený občanmi)

11. Baša (doplnený kurfirst, volený občanmi)

12. Veronika de Rusin (doplnený kurfirst, volený občanmi)

 

Kurfirsti v minulosti

 

 

 

 

 

 

 

Arciknieža a Veľkoknieža

 

 

1. panovník menovaný Cisárom (Veľkoknieža, na dobu neurčitú)

2. nobilita s titulom udeleným Cisárom za zásluhy pre štát (Arciknieža, doživotne)

3. manželka Arcikniežaťa alebo Veľkokniežaťa

 

 

 

 

„Jasnosť“

 

koruna: 

Vojvodský Regent

 

hodnostné označenie arkcikniežaťa, veľkokniežaťa a vojvodského regenta:

 

 

 

 

 

 

- deti Arcikniežat a Veľkokniežat, manžel (Veľko)Arcikňažnej /(Veľko)Arcikniežaťa sú Grófi

1. Erika (I.) von Rainbow, veľkokňažná čiernohorská

2. Lenka Hamerskoburgová (Arcikňažná)

Jana von Udičburgova de la Grall (Arcikňažná)

Vlado von Bozin de Pezinok (Arciknieža)

Pavel Ludvig von Ahrenberg (Arciknieža)

Miroslava Červenákburgová (Arcikňažná)

Ľubomír von Plzeňburg (Arciknieža)

3. Lucie z Horní Břízy, manželka Ľubomíra Plzeňburga (Arcikňažná)

 

 

Tituly udeľované Cisárom alebo Kráľom:

 

Koruna

Titul

Nárok na titul

Oslovenie

Ďalšie osoby oprávnené použiť heraldickú hodnostnú korunu

(bez titulu a oslovenia)

Tituly a oslovenia rodinných príslušníkov

Mená

 

 

 

 

 

 

Knieža

 

 

1. panovník menovaný Cisárom (na dobu neurčitú)

2. nobilita s titulom udeleným Cisárom alebo Kráľom (doživotne)

3. manželka

4. deti Arcivojvodov, manžel Arcivojvodkyne/Arcivojvodu (doživotne)

 

 

 

 

„Jasnosť“

 

 koruna:

(Arci)Veľkokniežací Regent

 

hodnostné označenie kniežaťa a veľkokniežacieho regenta:

 

 

 

 

 

 

- synovia, nevydaté dcéry Kniežat, manžel Kňažnej/Kniežaťa sú Grófi

1. Denis (I.) von Palutkaburg, knieža slovinský

2. Juraj von Udičburg

Ivana von Australiensis

Eva Labikburgová

Zuzana Zdziebkoburgová

Lucia von Plzeňburgová

Slavko Trudič

Michal von Romanov de Šimaburg

3.-

4. -

 

 

 

 

 

 

Markíz

 

 

1. panovník menovaný Cisárom (na dobu neurčitú)

2. nobilita s titulom udeleným Cisárom alebo Kráľom (doživotne)

3. manželka, synovia a nevydaté dcéry

4. deti Vojvodov, manžel Vojvodu/Vojvodkyne (doživotne)

 

 

 

 

„Milosť“

 

koruna: 

Kniežací Regent

 

hodnostné označenie markíza, kniežacieho regenta a markgrófa:

 

 

 

 

 

 

- manžel Markízy/Markíza je Gróf

1. Laura VIII. de Ren von Trstená, markgrófka moravská

Slavomír XXI. von Katušinburg, okňažnený gróf tirolsko-vorarlberský

Viktor XII. Kutný Macedónsky, okňažnený gróf macedónsky

2. Marika von Vascová

Martin von Maslejburg

Martina von Gajdošburgová

Dávid von Gurskyburg

Soňa von Kuprejoburgová

Radoslav von Rohaľburg

Štalmi

Martina von Gregorová

Dávid de Ferencz von Kožany

3. Gabriela von Rohaľburgová

4. Stella Postajokburgová

Danko von Postajokburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gróf

 

1. nobilita s titulom udeleným Cisárom alebo Kráľom (doživotne)

2. manželka, synovia a nevydaté dcéry

3. deti Arcikniežat a Veľkokniežat, manžel (Veľko)Arcikňažnej /(Veľko)Arcikniežaťa (doživotne)

4. synovia, nevydaté dcéry Kniežat, manžel Kňažnej/Kniežaťa

5. manžel Markízy/Markíza

 

1, 2 „Excelencia“

 

3, 4, 5 „Grófska Milosť“

 

 

koruna:

Zástupca Markgrófa

 

hodnostné označenie Grófa a zástupcu markgrófa:

 

 

 

- manžel Grófky/Grófa je Vikomt

1. Zuzana von Fabricci

Tomasz z Tomaszowa

Jožko von Gurskyburg

Bohuš von Biľburg

Iacobus de Reinhardt von Tulejburg

Aďa von Ďuríková

Patricius von Labikburg

2. Mária Baranovičburgová de la Erdödyová (manželka zosunlého grófa Erdödyho)

Zuzana von Erdödyová (dcéra zosunlého grófa Erdödyho)

Dávid von Farkašburg (syn gr. Zuzany Erdödyovej)

3. Dávid Červenákburg, syn Arcikňažnej Miroslavy Červenákburgovej

Adam Červenákburg, syn Arcikňažnej Miroslavy Červenákburgovej

Nikol von Plzeňburgová

Dominik von Plzeňburg

4. Eliot von Australiensis

Stuart von Australiensis

Zuzana ml. von Zdziebkoburgová

Jaro von Zdzbiebkoburg

Teo von Zdziebkoburg

Emma von Labikburgová

Adam von Labikburg

5. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikomt

1. nobilita s titulom udeleným Cisárom alebo Kráľom (doživotne)

2. manželka

3. deti

4. manžel Grófky/Grófa

 

1, 2 „V pravde ctihodný/á“

 

3, 4 „Ctihodný/á“

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie vikomta:

 

 

 

 

- manžel Vikomtky/Vikomta je Barón

1. Pavol von Ptašoburg

Martin Magnus von Schott - Corvus

Marko Ruman

Peter von Obščitníkburg

Ľubo von Zajacburg

2. Erika von Ptašoburgová

3. -

4. Jožko von Baranovičburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barón

1. nobilita s titulom udeleným Cisárom alebo Kráľom (doživotne)

2. manželka, synovia a nevydaté dcéry

3. manžel Vikomtky/Vikomta

 

Blahorodie“ alebo „Blahorodý/á pán/i“

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie baróna:

 

 

 

- manžel Baronky/Baróna je Rytier

1. Gabriele di Lorenzo

Martina von Hermanová

Dušan von Kučaburg

sestra Laura

Miro Samsa

2. Dušanova manželka

3. -

 

 

Tituly udeľované Cisárom, Kráľom alebo Veľkovojvodom:

 

Koruna

Titul

Nárok na titul

Oslovenie

Ďalšie osoby oprávnené použiť heraldickú hodnostnú korunu

(bez titulu a oslovenia)

Tituly a oslovenia rodinných príslušníkov

Mená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rytier

1. nobilita uvedená do rytierského stavu Cisárom, Kráľom alebo Veľkovojvodom (doživotne)

2. synovia

3. manžel Baronky/Baróna

 

„Udatný/á pán/i“

alebo „Statočný/á pán/i“

 

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie rytiera:

 

 

- manželka, manžel a nevydatá dcéra Šľachtic/Šľachtičná

1. Giacomo Chignoli

Vilo de Popadičburg

Juro Rušňovodič

Dávid von Mihálikburg

Eva Fotografkoburgová

Alena von Hovancovoburgová

Michal von Popradburg

Sebastian Benjamin

2. -

3. Manuel von Rijeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netitulovaný šľachtic

1. nobilita uvedená do šľachtického stavu Cisárom, Kráľom alebo Veľkovojvodom (doživotne)

2. manželka, synovia a nevydaté dcéry

3. manželka, manžel a nevydatá dcéra Rytiera

 

„Urodzený/á pán/i“

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie netitulovaného šľachtica:

 

 

- manžel Netitulovaného/ej Šľachtica/Šľachtičnej je bez titulu

1. Milan Sokyburg

Paťo von Gmitterburg

Peter Rafael von Potyčnýburg

Ďoďo von Ždiľaburg

Michaela von Poradskyburgová

otec Peter von Jurašekburg de la Moravský

Maja von Ferkoburgová

Róbert Lukáš von Havrillaburg

Milan von Kapustaburg

Edo von Kerestesiburg

2. Ďoďova žena (Arcikňažná)

3. -

 

§ 2

 

     Kde sa v § 1 uvádza manžel panovníka alebo šľachtica, alebo manželka panovníčky alebo šľachtičnej, myslí sa tým životný partner alebo životná partnerka osoby rovnakého pohlavia v zmysle čl. 25 ods. 1 Ústavy Svätej ríše rímskej – Arauského cisárstva.

 

 

Juraj V. Augustus Caesar

Cisár/Imperator/Car/Царь

neplnoletý

v zastúpení

Milan Ján Luxemburský, v. r.

Cisársky Regent

 

  

Laura IX. Lau Ren, v. r.

Cisárovná / Imperatrix / Царица