Aristokracia/Nobilitas

 

Volení panovníci:

 

Koruna

Titul

Nárok na titul

Oslovenie

Ďalšie osoby oprávnené použiť heraldickú hodnostnú korunu

(bez titulu a oslovenia)

a hodnostné označenie

Tituly a oslovenia rodinných príslušníkov

Mená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisár

- panovník zvolený kurfirstmi na Konkláve a korunovaný na Cisára (na 3 roky od korunovácie)

- manželka Cisára

„Veličenstvo“

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie cisára:

 

 

 

 

- deti a súrodenci Cisára sú Arcivojvodovia, oslovenie „Cisárska Výsosť“

- matka, stará matka Cisára atď. sú bez titulu, oslovujú sa „Cisárovná Pani Matka“, „Cisárovná Pani Babka“ atď.

Laura IX. Lau Ren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kráľ Svätej ríše rímskej

- panovník zvolený kurfirstmi na Konkláve, ktorý ešte nebol korunovaný na Cisára, nemá panovnícke právomoci

- manželka Kráľa Svätej ríše Rímskej

 

„Veličenstvo“

 

koruna:

Cisársky Regent

 

hodnostné označenie kráľa SRR-AC a cis. regenta:

 

 

 

žiadne

Aktuálne nikto nie je nositeľom tohto titulu.

 

 

 

Tituly udeľované Cisárom:

 

Koruna

Titul

Nárok na titul

Oslovenie

Ďalšie osoby oprávnené použiť heraldickú hodnostnú korunu

(bez titulu a oslovenia)

Tituly a oslovenia rodinných príslušníkov

Mená

 

 

 

 

 

 

Kráľ

Faraón

 

 

1. panovník menovaný Cisárom (na dobu neurčitú)

 

2. manželka Kráľa

 

 

„Veličenstvo“

 

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie kráľa:

 

 

 

 

 

- deti a súrodenci Kráľa sú Vojvodovia, oslovenie „Kráľovská Výsosť“

- matka, stará matka Kráľa atď. sú bez titulu, oslovujú sa „Kráľovná Pani Matka“, „Kráľovná Pani Babka“ atď.

1. Milan VIII. Ján Luxemburský, kráľ pruský;

Ramzes XII. (Milan), faraón egyptský;

Henrieta XVI. von Zamburg, kráľovná bavorská;

Ondrej VII. von Böhm, kráľ bulharský;

Pavol XIII. Luxemburský, kráľ chorvátsky

Annina XVII. Fedorkoburgová, kráľovná talianska;

Michał XXI. Kuligowski, Kráľ poľský;

Stanislavius XIX. de Fořt von Kranjský, kráľ český;

Lucia V. von Rohaľburgová, kráľovná saská

Maroš IX. von Lukačišinburg, kráľ uhorský

Silvia I. de Paschalis von Anthony, kráľovná srbská

Jaroslav XI. Jeremy von Kožlejburg, kráľ rumunský

Emmanouil XIV. Takis Pashalis, kráľ grécky

Denisa (I.) von Tulejburgová, kráľovná francúzska

2. Lucia Katingerburgová, manželka bulharského kráľa

 

 

 

U veľkovojvodov sa používa aj kráľovská koruna bez (červenej) čiapky vo vnútri ako symbol suverenity. To je však v SRR-AC zakázané.

 

 

 

 

Veľkovojvoda

 

 

1. panovník menovaný Cisárom (na dobu neurčitú)

 

2. manželka Veľkovojvodu

 

 

„Veľkovojvodská Výsosť“

 

 

„Výsosť“

 

U veľkovojvodov sa používa aj titul "kráľovská výsosť ako symbol suverenity. To je však v SRR-AC zakázané.

 

koruna:

Kráľovský Regent

 

hodnostné označenie veľkovojvodu a kráľovského regenta:

 

 

 

 

 

 

žiadne

1. Ivana IV. Jurčišinburgová, veľkovojvodkyňa litovská

Pavol XII. Luxemburský, veľkovojvoda bádensko-wuttemberský

2. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcivojvoda

1. bývalí Cisári a ich manželky (doživotne)

 

2. deti a súrodenci Cisára (doživotne)

 

3. panovník menovaný Cisárom (na dobu neurčitú)

 

4. manželky Arcivojvodov

 

 

„Výsosť“

 

 

 

 

„Výsosť“

 

 

 

„Arcivojvodská Výsosť“

 

 

„Výsosť“

 

 

 

koruna: Veľkovojvodský Regent

a

Arcivojvoda Hornorakúsky volený v komunálnych voľbách

 

hodnostné označenie arcivojvodu a veľkovojvodského regenta:

 

 

- deti Arcivojvodov sú Vojvodovia, oslovenie „Výsosť“

1. Juraj Augustus Caesar

2. Deniska Deniskovovna

Vladimír von Lukačišinburg

3. Ivan VIII. von Herstekburg, arcivojvoda rakúsky

4. Mirka de Herstekburg von Malinskoburgová (manželka Ivana von Herstekburga)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojvoda

 

 

1. panovník menovaný Cisárom (na dobu neurčitú)

 

2. bývalí Králi a ich manželky (doživotne)

 

3. deti a súrodenci Kráľa (doživotne)

 

4. deti Arcivojvodov (doživotne)

 

5. Manželky Vojvodov

 

 

„Výsosť“

 

 

 

„Jasnosť“

  

 

„Jasnosť“

 

 

„Jasnosť“

 

 

„Jasnosť“

 

koruna:

Vojvodovia ako hlavní funkcionári vojvodstiev volení v komunálných voľbách

 

hodnostné označenie vojvodu:

 

 

 

 

 

 

žiadne

1. Dávid VIII. Postajokburg, Vojvoda štajerský

Petro XXIV., vojvoda podkarpatoruský

Peter XXV. Rafael von Potyčnýburg, vojvoda sliezský

2. Alena von Hovancovoburgová

Michal von Popradburg

Michaela von Poradskyburgová

Martin Magnus von Schott - Corvus

Jana von Bazilika de la Minor

Viera von Plzeňburgová

Slavomír Ogurčákburg

Vesna Vojvodinska

Miro Samsa

Marko Ruman

Laura de Ren von Trstená

3. Rasťo von Zamburg, brat Henriety de Zamburg, kráľovnej bavorskej

Eliška Česká, dcéra Ondreja von Böhma, kráľa bulharského

4. -

5. -

 

 

 

 

Kurfirst

 

- členovia Konkláve s právom voliť Cisára (na dobu určitú)

 

 

 

„Jasnosť“

 

 

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie kurfirsta:

 

 

 

 

 

 

žiadne

1. Ramzes XII. (Milan) ako akrcikancelár kráľovstva egyptského (egyptský faraón ex offo)

2. Denisa (I.) von Tulejburgová ako akrcikancelárka kráľovstva francúzskeho (francúzska kráľovná ex offo)

3. Annina XVII. Fedorkoburgová ako akrcikancelárka kráľovstva talianskeho (talianska kráľovná ex offo)

4.Milan VIII. Ján Luxemburský ako arcikancelár kráľovstva pruského a arcičašník (pruský kráľ ex offo)

5. Michał XXI. Kuligowski ako arcikancelár kráľovstva poľského a arcistolník / arcikrájač (poľský kráľ ex offo)10. Milan von Turanyburg (doplnený kurfirst, volený občanmi)

6. Feďo ako arcimaršál (za pravoslávnu cirkev)

7. Dávid von Postajokburg Štajerský ako arcikomorník (za katolícku cirkev)

8. Laura de Ren von Trstená ako arcipokladník (za Galaxiu)

9. Stanislavius de Fořt von Kranjský ako arcivlajkonosič (za Ríšsky snem)

10. Milan von Turanyburg (doplnený kurfirst, volený občanmi)

11. Lukáš de Gruľaburg (doplnený kurfirst, volený občanmi)

12. Deniska von Rušňovodičburgová (doplnený kurfirst, volený občanmi)

 

Kurfirsti v minulosti

 

 

 

 

 

 

 

Arciknieža a Veľkoknieža

 

 

1. panovník menovaný Cisárom (Veľkoknieža, na dobu neurčitú)

 

2. nobilita s titulom udeleným Cisárom za zásluhy pre štát (Arciknieža, doživotne)

 

3. manželka Arcikniežaťa alebo Veľkokniežaťa

 

 

 

 

„Jasnosť“

 

koruna: 

Vojvodský Regent

 a

Veľkokniežata ako hlavní funkcionári veľkokniežatstiev volení v komunálných voľbách

 

hodnostné označenie arkcikniežaťa, veľkokniežaťa a vojvodského regenta:

 

 

 

 

 

 

- deti Arcikniežat a Veľkokniežat sú Markízi, oslovenie „Milosť“

1. Patricius (I.) von Labikburg, veľkoknieža čiernohorský

2. Lenka Hamerskoburgová (Arcikňažná)

Eva Fotografkoburgová (Arcikňažná)

Ďoďo von Ždiľaburg (Arciknieža)

Jana von Udičburgova de la Grall (Arcikňažná)

Vlado von Bozin de Pezinok (Arciknieža)

Pavel Ludvig von Ahrenberg (Arciknieža)

Miroslava Červenákburgová (Arcikňažná)

Ľubomír von Plzeňburg (Arciknieža)

3. Ďoďova žena (Arcikňažná)

Lucie z Horní Břízy, manželka Ľubomíra Plzeňburga (Arcikňažná)

 

 

Tituly udeľované Cisárom alebo Kráľom:

 

Koruna

Titul

Nárok na titul

Oslovenie

Ďalšie osoby oprávnené použiť heraldickú hodnostnú korunu

(bez titulu a oslovenia)

Tituly a oslovenia rodinných príslušníkov

Mená

 

 

 

 

 

 

Knieža

 

 

1. panovník menovaný Cisárom (na dobu neurčitú)

 

2. nobilita s titulom udeleným Cisárom alebo Kráľom (doživotne)

 

3. manželka Kniežaťa

 

 

 

 

„Jasnosť“

 

 koruna:

Veľkokniežací Regent

 a

Kniežata ako hlavní funkcionári kniežatstiev volení v komunálných voľbách

 

hodnostné označenie kniežaťa a veľkokniežacieho regenta:

 

 

 

 

 

 

- deti Kniežat sú bez titulu, oslovenie „Excelencia“

1. Dávid IX. von Mihálikburg, knieža slovinský

2. Juraj von Udičburg

Ivana von Australiensis

Eva Labikburgová

Zuzana Zdziebkoburgová

Lucia von Plzeňburgová

Slavko Trudič

Janka Trudičová

Michal von Romanov de Šimaburg

Sebastian Benjamin

Maja von Ferkoburgová

3.Danka Trudičová

 

 

 

 

 

 

Markíz

 

 

1.  nobilita s titulom udeleným Cisárom alebo Kráľom (doživotne)

 

2. deti Arcikniežat a Veľkokniežat (doživotne)

 

3. Manželka Markíza

 

 

 

 

„Milosť“

 

koruna: 

Kniežací Regent

 a

Markgrófi ako hlavní funkcionári mariek volení v komunálných voľbách

 

hodnostné označenie markíza, kniežacieho regenta a markgrófa:

 

 

 

 

 

 

- deti Markízov sú bez titulu, oslovenie „Excelencia“

1. Marika von Vascová

Martin von Maslejburg

Martina von Gajdošburgová

Dávid von Gurskyburg

Soňa von Kuprejoburgová

2. -

3. Dávid Červenákburg, syn Arcikňažnej Miroslavy Červenákburgovej

Adam Červenákburg, syn Arcikňažnej Miroslavy Červenákburgovej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gróf

1. panovník menovaný cisárom (na dobu neurčitú) - markgróf, okňažnený gróf

 

2. nobilita s titulom udeleným Cisárom alebo Kráľom (doživotne) vrátane manželky

„Excelencia“

 

koruna:

Zástupca Markgrófa

 

hodnostné označenie Grófa a zástupcu markgrófa:

 

 

- deti Grófov sú bez titulu, oslovenie „Ctihodnosť“

1. Laura VIII. de Ren von Trstená, markgrófka moravská

Slavomír XXI. von Katušinburg, okňažnený gróf tirolsko-vorarlberský

Viktor XII. Kutný Macedónsky, okňažnený gróf macedónsky

2. Zuzana von Fabricci

Tomasz z Tomaszowa

Jožko von Gurskyburg

Bohuš von Biľburg

Iacobus de Reinhardt von Tulejburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikomt

- nobilita s titulom udeleným Cisárom alebo Kráľom (doživotne) vrátane manželky

„Excelencia“

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie vikomta:

 

 

 

 

- deti Vikomtov sú bez titulu, oslovenie „Ctihodnosť“

Radoslav von Rohaľburg s manželkou

Erika von Ptašoburgová

Pavol von Ptašoburg

Štalmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barón

- nobilita s titulom udeleným Cisárom alebo Kráľom (doživotne) vrátane manželky

„Excelencia“

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie baróna:

 

 

 

- deti Barónov sú bez titulu, oslovenie „Ctihodnosť“

Gabriele di Lorenzo

Kuchárcha von Prešovburgová

Dušan von Kučaburg s manželkou

Jarmila von Popadičburgová

sestra Laura

 

 

Tituly udeľované Cisárom, Kráľom alebo Veľkovojvodom:

 

Koruna

Titul

Nárok na titul

Oslovenie

Ďalšie osoby oprávnené použiť heraldickú hodnostnú korunu

(bez titulu a oslovenia)

Tituly a oslovenia rodinných príslušníkov

Mená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rytier

- nobilita uvedená do rytierského stavu Cisárom, Kráľom alebo Veľkovojvodom (doživotne)

„Excelencia“

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie rytiera:

 

 

žiadne

Giacomo Chignoli

Vilo de Popadičburg

Juro Rušňovodič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netitulovaný šľachtic

- nobilita uvedená do šľachtického stavu Cisárom, Kráľom alebo Veľkovojvodom (doživotne)

„Excelencia“

 

koruna: žiadne

 

hodnostné označenie netitulovaného šľachtica:

 

 

žiadne

Milan Sokyburg

Paťo von Gmitterburg