Postajkovská univerzita

Universitas Postajkoviensis

Mrakologicko-meteorologická fakulta

MRAKY - ATLAS OBLAKOV

 

Mrak, oblak je viditeľná sústava malých častíc vody alebo ľadu, prípadne oboch v ovzduší. Táto sústava môže bsahovať zároveň aj väčšie častice vody alebo ľadu a tiež iné častice pochádzajúce z priemyslových exhalátov, dymu alebo prachu.

 

Kliknutím na každý obrázok sa zobrazí v plnej veľkosti. Na konci je ODKAZOVAČ.

 

OBSAH

 

A. VZNIK OBLAKOV A VÝSKYT OBLAKOV NA FRONTOCH B. ZÁKLADNE DRUHY OBLAKOV C. ZVLÁŠTNE A ZÁHADNÉ OBLAKY D. HMLY

1. Atmosféra

2. Vznik oblakov

3. Štruktúra oblaku

4. Oblaky na frontoch

1. Cirrus

2. Cirrocumulus

3. Cirrostratus

4. Altocumulus

5. Altostratus

6. Nimbostratus

7. Stratocumulus

8. Stratus

9. Cumulus

10. Cumulonimbus

 

1. Atomové hríby

2. Oblaky z požiarov

3. Oblaky zo sopečných výbuchov

4. Kelvin-Helmholtzove oblaky

5. Záhadné šiškové oblaky (donuts clouds)

6. Kondenzačné pruhy

7. Sonický mrak

8. Perleťové oblaky

9. Nočné svietiace oblaky

10. Ortografické oblaky

 

1. Radiačna hmla
2. Advekčná hmla
3. Predfrontálna hmla
4. Frontálna hmla

5. Zafrontálna hmla

6. Mestská hmla

 

 

A. VZNIK OBLAKOV A VÝSKYT OBLAKOV NA FRONTOCH

 

1. Atmosféra
 

 

 

 

 

11. Dostup geofyzikálnych rakiet

12. Umelé družice

13. Polárna žiara v spodnej iónosfére

14. Polárna žiara vo vrchnej iónosfére

15. Meteory (lietavice, padajúce hviezdy)

16. Vrstva najväčšej koncentrácie ozónu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mont Everest

2. Najväčšia hĺbka oceánu

3. Nízke oblaky

4. Kopovité (búrkové) oblaky

5. Riasové (cirrové) oblaky

6. Striebristé oblaky

7. Piccardov výstup balónom

8. Výstup balónom "Osoaniachim"

9. Maximálny výstup rádiosondy

10. Dostup meteorologických rakiet

 

 

2. Vznik oblakov

 

Vznik oblakov vlnením

 

 

Vznik oblakov vertikálnym prúdením

 

 

 

 

 

Vznik oblakov na frontoch

 

 

3. Štruktúra oblaku

 

 

4. Oblaky na frontoch

 

4.1. Prúdenie vzduchu na frontoch

 

 

 

4.2. Teplý front

 

 

4.3. Studený front - prechod cez prekážku a nízky studený front

 

 

4.4. Studený front 1. druhu (pasívny) pri stablilnom zvrstvení teplého vzduchu

 

 

4.5. Studený front 1. druhu (pasívny) pri labilnom zvrstvení teplého vzduchu

 

 

4.6. Studený front 2. druhu (aktívny) stabilný typ

 

 

4.7. Studený front 2. druhu (aktívny) labilný typ

 

 

4.8. Front teplej oklúzie

 

 

4.9. Front studenej oklúzie

 

 

4.10. Zobrazovanie frontov na synoptických mapách

 

 

B. ZÁKLADNÉ DRUHY OBLAKOV

 

Rozlišuje sa 10 druhov oblakov, 14 tvarov, 9 odrôd, 6 zvláštností, 3 sprievodné oblaky a 7 materských oblakov. Podľa výšky výskytu sa oblaky delnia na:

- vysoké oblaky (Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus)

- stredne vysoké oblaky (Altocumulus, Altostratus)

- nízke oblaky (Stratocumulus, Stratus, Nimbostratus - hoci Nimbostratus ná dosť veľký vertikálny rozmer)

- oblaky vertikálneho vývoja (Cumulus, Cumulonimbus)

 

 

 

1. Cirrus - Ci - Riasa

Druh (latinský): Cirrus

Druh (slovenský): Riasa

Skratka: Ci

Popis:

Oblaky druhu Cirrus majú vzhľad v podobe vzájomne oddelených obláčikov podobajúcich sa na jemné vlákna, alebo prevažne biele plôšky alebo úzke pruhy. Tieto oblaky majú vláknitý vzhľad a hodvábny lesk, prípadne oboje. Sú vysoko, 6 až 12 kilometrov, môžu zasahovať až do stratosféry. Zložené sú z krištálikov ľadu, keďže teploty v takých výškach sú -30 až -60°C.

Fyzikálne zloženie a vzhľad:
Oblaky druhu Cirrus sú zložené z ľadových kryštálikov. Cirrus môže byť v podobe tenkých vlákien alebo nitiek, ktoré sú buď priamočiare, alebo nepravidelne zakrivené a prepletajú sa. Tieto vlákna majú často podobu čiar zakončených hore smerujúcimi háčikmi alebo chumáčikov, ale bez zaoblených vrcholkov. Cirrus sa tiež vyskytuje v menších plôškach, dosť hustých, takže sa proti Slnku javí šedavým. V redších prípadoch sa vyskytuje Cirrus v podobe malých zaoblených chumáčikov, často s vlajúcimi vlečkami, alebo v podobe veľmi malých zaoblených vežičiek alebo malých kupolí na spoločnej základni. Niekedy sú oblaky Cirrus usporiadané v širokých rovnobežných pruhoch, ktoré sa na obzore zdanlivo zbiehajú. Oblaky Cirrus, ak sú dosť vysoko nad horizontom, sú vždy biele, belšie než ktorékoľvek iné oblaky na tom istom mieste oblohy. Ak je Slnko nad norizontom, sú oblaky Cirrus belavé, zatiaľ čo oblaky nižšie položené nadobúdajú sfarbenie žlté až oranžové. Po západe Slnka mení Cirrus farbu od žltej k ružovej, potom k červenej a nakoniec k šedej. Pri východe Slnka prebieha zmena sfarbenia v obrátenom slede. Cirrus v blízkosti horizontu má často žltkasté alebo oranžové sfarbenie. Na cirroch sa môžu vyskytovať halové javy, ale vzhľadom k malej rozlohe týchto oblakov sa javia ako neúplné.
Vznik:
Oblaky Cirrus sa často vyvíjajú z virga (zrážkových pruhov) cirrocumulov, altocumulov alebo z najvyšších častí cumulonimbov - to môžu byť ich materské oblaky. Môžu tiež vzniknúť z cirrostratu nerovnakej hrúbky, ak sa tenšie časti vyparia. Cirrus v chumáčoch so zaoblenými vrcholkami vzniká často na bezoblačnej oblohe.
Podobné oblaky:
a) Cirrocumulus
Cirrus v podobe zaoblených chumáčikov alebo v podobe malých zaoblených vežičiek alebo cimburií na spoločnej základni môže byť zamieňaný s oblakom druhu Cirrocumulus, ktorý má vzhľad podobný. Druh Cirrus sa však vyznačuje tým, že jeho chumáčiky alebo vežičky majú na rozdiel od cirrocumulu zdanlivú veľkosť väčšiu než 1 ° priestorového uhla, ak sú viac ako 30° nad obzorom - sú väčšie ako hrúbka malíčka pri natiahnutej paži.
b) Cirrostratus
Oblaky druhu Cirrus sa líšia od cirrostratu svojou nehomogénnou štruktúrou alebo, ak sa vyskytujú v podobe chumáčikov alebo pruhov, tým, že ich horizontálny rozsah je pomerne malý alebo šírka ich súvislých častí je malá. Cirrus blízko horizontu sa vplyvom perspektívy ťažko odlišuje od cirrostratu.
c) Altocumulus
Cirrus v podobe zaoblených chumáčikov alebo v podobe malých zaoblených vežičiek alebo cimburií na spoločnej základni sa líši od altocumulu podobného vzhľadu tým, že jeho štruktúra je vláknitějšia a vzhľad hodvábnejší ako u altocumulu.
d) Altostratus
Hustý Cirrus v podobe menších plôšok sa líši od plôch altostratu svojím menším horizontálnym rozsahom a svojou belosťou.

Tvary, odrody, zvláštnosti, sprievodné oblaky a materské oblaky:

Druh

Tvary

môže byť iba jeden

Odrody

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Zvláštnosti

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Sprievodné oblaky

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Materské oblaky

môže byť iba jeden

Cirrus - Ci

Uncinus - unc

Fibratus - fib

Spissatus - spi

Flocus - flo

Castelanus - cas

Intortus - in

Radiatus - ra

Vertebratus - ve

Duplicatus - du

Mamma - mam

Virga - vir

žiadne

Cirocumulogenitus - ccgen

Altocumulogenitus - acgen

Cumulonimbogenitus - cbgen

 

1.1. Tvar Cirrus uncinus - Ci unc - háčikovitá riasa

Druh Cirrus, tvar uncinus (háčikovitý)

Popis: Oblaky v podobe čiar zakončených nahor smerujúcimi háčikmi alebo chumáčikmi.

 

Odrody a zvláštnosti

intortus - zatočený, zamotaný

radiatus - radený, lúčovitý

vertebratus - chrbticovitý

duplicatus - zdvojený

mamma - prsnatý

virga - štetcový, metličkový

Odroda Intortus - in - zatočený, zamotaný

Zakrivené oblačné vlákna sa nepravidelne navzájom zdanlivo preplietajú.

Cirrus uncinus intortus

Ci unc in

x

x

x

x

x

Odroda Radiatus - ra - radený, lúčovitý

Oblaky sú usporiadané v širokých rovnobežných pásoch, ktoré sa vplyvom perspektívy zdanlivo zbiehajú v jednom bode na obzore. Ak sa oblačné pásy rozprestierajú na celej oblohe, zdanlivo sa zbiehajú do dvoch protiľahlých bodov.

treba nafotiť

Cirrus uncinus radiatus

Ci unc ra

x

x

x

x

Odroda Vertebratuss - ve - chrbticovitý

Časti oblaku sú usporiadané tak, že pripomínajú chrbticu alebo rebrá, či rybiu kostru.

treba nafotiť

treba nafotiť

Cirrus uncinus vertebratus

Ci unc ve

x

x

x

Odroda Duplicatus - du - zdvojený

Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy sú husto nad sebou v malých vzdialenostiach naskladané, niekedy čiastočne spojené.

treba nafotiť

Cirrus uncinus radiatus duplicatus

Ci unc ra du

Cirrus uncinus vertebratus duplicatus

Ci unc ve du

Cirrus uncinus duplicatus

Ci unc du

x

x

Zvláštnosť Mamma - mam- prsnatý

Na spodnej strane oblaku visia zaoblené výbežky v podobe ženských pŕs.

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

x

Zvláštnosť Virga - vir - štetcový, metličkový

Zrážkové pruhy smerujúce kolmo alebo šikmo pod základňu oblaku a nedosahujú zemský povrch.

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

Cirrus uncinus duplicatus virga

Ci unc du vir

treba nafotiť

treba nafotiť

 

1.2. Tvar Cirrus fibratus - Ci fib - vláknitá riasa

Druh Cirrus, tvar fibratus (vláknitý)

Popis: Jednotlivé navzájom oddelené oblaky alebo tenký oblačný závoj s vláknitou štruktúrou. Vlákna sú priamočiare alebo nepravidelne pokrivené a nie sú zakončené žiadnymi háčikmi či chumáčmi.

 

Odrody a zvláštnosti

intortus

radiatus

vertebratus

duplicatus

mamma

virga

Odroda Intortus - zatočený, zamotaný

Cirrus fibratus intortus

Ci fib in

x

x

x

x

x

Odroda Radiatus - radený, lúčovitý

treba nafotiť

Cirrus fibratus radiatus

Ci fib ra

x

x

x

x

Odroda Vertebratuss - chrbticovitý

Cirrus fibratus intortus vertebratus

Ci fib in ve

Cirrus fibratus radiatus vertebratus

Ci fib ra ve

Cirrus fibratus vertebratus

Ci fib ve

x

x

x

Odroda Duplicatus -zdvojený

Cirrus fibratus intortus duplicatus

Ci fib in du

Cirrus fibratus radiatus duplicatus

Ci fib ra du

Cirrus fibratus vertebratus duplicatus

Ci fib ve du

Cirrus fibratus duplicatus

Ci fib du

x

x

Zvláštnosť Mamma - prsnatý

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

Cirrus fibratus mamma

Ci fib mam

x

Zvláštnosť Virga - štetcový, metličkový

treba nafotiť

Cirrus fibratus radiatus virga

Ci fib ra vir

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

 

1.3. Tvar Cirrus spissatus - Ci spi - hustá riasa

Druh Cirrus, tvar spissatus (hustý)

Popis: Závojový, opticky taký hustý oblak, že oproti Slnku sa môže zdať šedavý.

 

Odrody a zvláštnosti

intortus

radiatus

vertebratus

duplicatus

mamma

virga

Odroda Intortus - zatočený, zamotaný

Cirrus spissatus intortus

Ci spi in

x

x

x

x

x

Odroda Radiatus - radený, lúčovitý

Cirrus spisatus intortus radiatus

Ci spi in ra

Cirrus spissatus radiatus

Ci spi ra

x

x

x

x

Odroda Vertebratuss - chrbticovitý

Cirrus spisatus intortus vertebratus

Ci spi in ve

Cirrus spissatus vertebratus radiatus

Ci spi ve ra

Cirrus spisatus vertebratus

Ci spi ve

x

x

x

Odroda Duplicatus -zdvojený

treba nafotiť

Cirrus spissatus radiatus duplicatus

Ci spi ra du

treba nafotiť

Cirrus spissatus duplicatus

Ci spi du

x

x

Zvláštnosť Mamma - prsnatý

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

x

Zvláštnosť Virga - štetcový, metličkový

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

Cirrus spissatus Virga

Ci spi vir

 

1.4. Tvar Cirrus flocus - Ci flo - vločková riasa

Druh Cirrus, tvar flocus (vločkový)

Popis: Oblak v podobe kopovitých chumáčov alebo vločiek, ktorých spodné okraje bývajú neostré, roztrhané a často sprevádzané virgou.

 

Odrody a zvláštnosti

intortus

radiatus

vertebratus

duplicatus

mamma

virga

Odroda Intortus - zatočený, zamotaný

Cirrus flocus intortus

Ci flo in

x

x

x

x

x

Odroda Radiatus - radený, lúčovitý

treba nafotiť

Cirrus flocus radiatus

Ci flo ra

x

x

x

x

Odroda Vertebratuss - chrbticovitý

treba nafotiť

Cirrus flocus vertebratus radiatus

Ci flo ve ra

treba nafotiť

x

x

x

Odroda Duplicatus -zdvojený

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

x

x

Zvláštnosť Mamma - prsnatý

treba nafotiť

Cirrus flocus radiatus mamma

Ci flo ra mam

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

x

Zvláštnosť Virga - štetcový, metličkový

treba nafotiť

Cirrus flocus radiatus virga

Ci flo ra vi

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

Cirrus flocus virga

Ci flo vir

 

1.5. Tvar Cirrus castelanus - Ci cas - hradbová (cimburiová) riasa

Druh Cirrus, tvar castelanus (hradbový, cimburiový)

Popis: Oblaky, ktoré aspoň v hornej časti majú kopovité vrcholky alebo vežičky, takže sa podobajú na cimburie. Tieto vežičky, z ktorých niektoré majú väčšiu výšku ako šírku, spočívajú na spoločnej základni a sú usporiadané v radoch. Tvar castellanus je obzvlášť viditeľný, ak pozorujeme oblaky z profilu.

 

Odrody a zvláštnosti

intortus

radiatus

vertebratus

duplicatus

mamma

virga

Odroda Intortus - zatočený, zamotaný

reba nafotiť

x

x

x

x

x

Odroda Radiatus - radený, lúčovitý

treba nafotiť

reba nafotiť

x

x

x

x

Odroda Vertebratuss - chrbticovitý

treba nafotiť

reba nafotiť

treba nafotiť

x

x

x

Odroda Duplicatus -zdvojený

Cirrus castelanus intortus duplicatus

Ci cas in du

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

x

x

Zvláštnosť Mamma - prsnatý

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

x

Zvláštnosť Virga - štetcový, metličkový

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

reba nafotiť

 

1.6. Ďalšie variácie a obrázky Cirrov

Cirrus flocus radiatus virga

Ci flo ra vir

Cirrus flocus virga

Ci flo vir

Cirrus flocus virga

Ci flo vir

 

 

 

 

1.7. Materské oblaky druhu Cirrus

Sú to také oblaky, z ktorých može Cirrus vzniknúť

 

Cirrus cirrocumulogenitus - Ci ccgen Cirrus altocumulogenitus - Ci acgen Cirrus cumulonimbogenitus - Ci cbgen

Cirrus fibratus vertebratus cirrocumulogenitus

Ci fib ve ccgen

treba nafotiť

Cirrus spissatus cumulonibogenitus

Ci spi cbgen

 

 

2. Cirrocumulus - Cc - Riasokopa

Druh (latinský): Cirrocumulus

Druh (slovenský): Riasokopa

Skratka: Cc

Popis:

Oblak druhu Cirrocumulus patrí medzi vysoké oblaky, vyskytuje sa vo výškach 6 až 12 kilometrov nad zemským povrchom. Má podobu tenkých, menších alebo väčších skupín alebo vrstiev bielych oblakov bez vlastného tieňa, zložených z veľmi malých oblačných častí v podobe zŕn, vlniek a pod. Tieto jednotlivé časti môžu byť buď navzájom oddelené, alebo môžu spolu súvisieť a sú viac menej pravidelne usporiadané. Zdanlivá veľkosť jednotlivých častí väčšinou nepresahuje 1° priestorového uhla (zodpovedá približne uhlu, pod akým vidíme šírku malíčka pri natiahnutej paži).

Fyzikálne zloženie a vzhľad:
Oblaky druhu Cirrocumulus sú zložené skoro výhradne z ľadových kryštálikov, hoci silno podchladené vodné kvapôčky sa v tomto oblaku tiež môžu vyskytnúť, ale rýchlo sa menia na ľadové kryštály. Cirrocumulus sa väčšinou vyskytuje viac menej v podobe rozsiahlých plôch, zložených z veľmi malých oblačných častí v podobe zŕn alebo vĺn a pod. Tieto časti sú často usporiadané do jedného alebo dvoch systémov vĺn. Zároveň môžu mať riasnaté okraje. V zriedkavých prípadoch môžu byť v cirrocumuluňe pravidelne rozložené malé okrúhle medzery, mnohokrát s riasnatými okrajmi, takže oblak má často vzhľad pripomínajúci sieť alebo včelí plast. Cirrocumulus sa vyskytuje aj v menších plochách v podobe šošovky alebo mandle, často býva veľmi pretiahnutý, jeho obrysy sú obyčajne ostré. Zriedkavejšie sa Cirrocumulus skladá z malých častí v podobe chumáčikov, ktorých spodná strana je riasnatá, alebo sa skladá z častí v podobe malých vežičiek na spoločnej horizontálnej základni. Oblaky druhu Cirrocumulus sú vždy dostatočne priesvitné, takže cez ne možno dobre určiť polohu Slnka alebo Mesiaca. U oblakov tohto druhu možno niekedy pozorovať aj korónu alebo irizáciu.
Vznik:
Cirrocumulus môže vzniknúť na bezoblačnej oblohe. Môže sa tiež vyvinúť z oblakov druhu Cirrus a Cirrostratus alebo zmenšením rozmerov častí, z ktorých sa skladá plocha alebo vrstva altocumulu. Cirrocumulus v tvare šošovky alebo mandle vzniká zvyčajne pri ortograficky vynútenom výstupe vrstvy vlhkého vzduchu (napr. cez horskú prekážku).
Podobné oblaky:
a) Cirrus a Cirrostratus
Cirrocumulus v podobe zaoblených chumáčikov alebo v podobe veľmi malých zaoblených vežičiek alebo cimburií na spoločnej základni sa môže zameniť s oblakom druhu Cirrus podobného vzhľadu. Druh Cirrocumulus sa vyznačuje tým, že jeho chumáčiky alebo vežičky majú na rozdiel od druhu Cirrus zdanlivú veľkosť menšiu než 1 ° priestorového uhla, ak sú pozorované pod uhlom väčším ako 30° nad obzorom. Plocha cirrocumulu sa líši od druhov Cirrus alebo Cirrostratus tým, že je rozbrázdený a rozčlenený na veľmi malé časti. Niektoré časti môžu síce mať výzor vláknitý, hodvábny alebo hladký (čo je charakteristické pre Cirrus a Cirrostratus), ale vyskytujú sa vcelku len ojedinele.
b) Altocumulus
Druh Cirrocumulus sa líši od altocumulu tým, že jeho časti sú väčšinou veľmi malé (podľa definície je ich zdanlivá veľkosť menšia než 1° priestorového uhla, ak ho pozorujeme pod uhlom väčším ako 30° nad obzorom). Cirrokumulus tiež nemá vlastný tieň.

Tvary, odrody, zvláštnosti, sprievodné oblaky a materské oblaky:

Druh

Tvary

môže byť iba jeden

Odrody

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Zvláštnosti

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Sprievodné oblaky

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Materské oblaky

môže byť iba jeden

Cirrocumulus - Cc

Stratiformis - str

Lenticularis - len

Castelanus - cas

Flocus - flo

Undulatus - un

Lacunosus - la

Mamma - mam

Virga - vir

žiadne

žiadne

 

 

2.1. Tvar Cirrocumulus stratiformis - Cc str - rozsiahla riasokopa

Druh Cirrocumulus, tvar stratiformis (rozsiahly)

Popis: Oblaky, ktoré sa rozprestierajú do veľkých horizontálnych plôch alebo vrstiev.

 

odrody a zvláštnosti

undulatus

lacunosus

mamma

virga

Odroda Undulatus - un - vlnový

Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy oblakov sú usporiadané do vĺn. Také vlny sa môžu vyskytovať buď v pomerne celistvej oblačnej vrstve, alebo u oblakov zložených z jednotlivých oblačných častí, ktoré môžu spolu súvisieť alebo môžu byť vzájomne oddelené. častokrát je možné pozorovať aj dvojitý systém vĺn.

treba nafotiť

x

x

x

Odroda Lacunosus - la- prehĺbený, vydutý

Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy oblakov majúce v súvislej, obvykle dosť tenkej vrstve takmer pravidelne rozložené zaokrúhlené otvory, ktorých okraje sú niekedy rozriasené. Jednotlivé časti oblaku a bezoblačné medzery sú usporiadané tak, že pôsobia dojmom siete alebo včelieho plastu.

Cirrocumulus stratiformis undulatus lacunosus

Cc str un la

Cirrocumulus stratiformis lacunosus

Cc str la

x

x

Zvláštnosť Mamma - mam- prsnatý

Na spodnej strane oblaku visia zaoblené výbežky v podobe ženských pŕs.

Cirrocumulus stratiformis undulatus mamma

Cc str un mam

treba nafotiť

treba nafotiť

x

Zvláštnosť Virga - vir - štetcový, metličkový

Zrážkové pruhy smerujúce kolmo alebo šikmo pod základňu oblaku a nedosahujú zemský povrch.

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

 

2.2. Tvar Cirrocumulus lenticularis - Cc len - šošovkovitá riasokopa

Druh Cirrocumulus, tvar lenticularis (šošovkový)

Popis: Oblaky v podobe šošoviek alebo mandlí, často veľmi pretiahnuté, obyčajne s výraznými obrysmi. Niekedy sa u nich objavuje irizácia (zafarbenie okrajov oblaku do červena, zelena či iných farieb vplyvom presvitania Slnka). Oblaky tohto tvaru sú najčastejšie ortografického pôvodu, ale môžu sa vyskytnúť aj v oblastiach bez významnej ortografie.

 

odrody a zvláštnosti

undulatus

lacunosus

mamma

virga

Odrota Undulatus - vlnový

Cirrocumulus lenticularis undulatus

Cc le un

x

x

x

Odroda Lacunosus - prehĺbený, vydutý

treba nafotiť

treba nafotiť

x

x

Zvláštnosť Mamma - prsnatý

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

x

Zvláštnosť Virga - štetcový, metličkový

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

 

2.3. Tvar Cirrocumulus castelanus - Cc cas - hradbová, cimburiová riasokopa

Druh Cirrocumulus, tvar castelanus (hradbový, cimburiový)

Popis: Oblaky, ktoré aspoň v hornej časti majú kopovité vrcholky alebo vežičky, takže sa podobajú na cimburie. Tieto vežičky, z ktorých niektoré majú väčšiu výšku ako šírku, spočívajú na spoločnej základni a sú usporiadané v radoch. Tvar castellanus je obzvlášť viditeľný, ak pozorujeme oblaky z profilu.

 

odrody a zvláštnosti

undulatus

lacunosus

mamma

virga

Odrota Undulatus - vlnový

Cirrocumulus castelanus undulatus

Cc cas un

x

x

x

Odroda Lacunosus - prehĺbený, vydutý

Cirrocumulus castelanus undulatus lacunosus

Cc cas un la

treba nafotiť

x

x

Zvláštnosť Mamma - prsnatý

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

x

Zvláštnosť Virga - štetcový, metličkový

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

 

2.4. Tvar Cirrocumulus flocus - Cc flo - vločková riasokopa

Druh Cirrocumulus, tvar flocus (vločkový)

Popis: Oblak v podobe kopovitých chumáčov alebo vločiek, ktorých spodné okraje bývajú neostré, roztrhané a často sprevádzané virgou.

 

odrody a zvláštnosti

undulatus

lacunosus

mamma

virga

Odrota Undulatus - vlnový

Cirrocumulus flocus undulatus

Cc flo un

x

x

x

Odroda Lacunosus - prehĺbený, vydutý

treba nafotiť

Cirrocumulus flocus lacunosus

Cc flo la

x

x

Zvláštnosť Mamma - prsnatý

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

x

Zvláštnosť Virga - štetcový, metličkový

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

 

2.5. Tvar Cirrocumulus bez konkrétneho tvaru ale s niektorou z odrôd alebo zvláštností

Druh Cirrocumulus, tvar žiaden

 

odrody a zvláštnosti

undulatus

lacunosus

mamma

virga

Odrota Undulatus - vlnový

Cirrocumulus undulatus

Cc un

x

x

x

Odroda Lacunosus - prehĺbený, vydutý

Cirrocumulus undulatus lacunosus

Cc un la

Crrocumulus lacunosus

Cc la

x

x

Zvláštnosť Mamma - prsnatý

treba nafotiť

treba nafotiť

Cirrocumulus mamma

Cc mam

x

Zvláštnosť Virga - štetcový, metličkový

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

 

3. Cirrostratus - Cs - Riasosloha

Druh (latinský): Cirrostratus

Druh (slovenský): Riasosloha

Skratka: Cs

Popis:

Cirrostratus je priesvitný belavý závojový oblak, vzhľadu vláknitého alebo hladkého, ktorý úplne alebo čiastočne zakrýva oblohu a dáva vznik halovým javom. Vyskytuje sa vo výškach 6 až 12 kilometrov. Patrí teda medzi vysoké oblaky.

Fyzikálne zloženie a vzhľad:
Cirrostratus sa skladá hlavne z ľadových kryštálov. Môže sa vyskytovať v podobe vláknitého závoja, v ktorom môžeme pozorovať jemné rebrovanie. Môže mať tiež vzhľad hmlového závoja. Okraj závoja cirrostratu je niekedy výrazne ohraničený, ale častejšie je rozriasený cirrami. Cirrostratus je vždy taký tenký, že predmety na Zemi vrhajú tiene, s výnimkou prípadov, keď Slnko je veľmi nízko. Poznámky o farbách oblakov Cirrus (pozri vyššie) platia v rovnakej miere aj pre cirrostratus. V tenkom cirrostrate možno často pozorovať halové javy. Niekedy je závoj cirrostratu taký tenký, že jedine halo prezrádza jeho existenciu.
Vznik:
Cirrostratus vzniká tým, že rozsiahle vrstvy vzduchu sa pozvoľna zdvíhajú až do dosť veľkých výšok. Cirrostatus môže tiež vzniknúť spojením cirrov alebo častí cirrocumulov alebo vypadávaním ľadových kryštálov z cirrocumulu. Ďalej sa môže Cirrostratus vytvoriť aj zmenšením hrúbky altostratu alebo rozšírením nákovy cumulonimbu.
Podobné oblaky:
a) Cirrus
Cirrostratus sa líši od druhu Cirrus tým, že má tvar závoja širokého horizontálneho rozsahu.
b) Cirrocumulus a Altocumulus
Cirrostratus má všeobecne rozplývavý vzhľad a nemá štruktúru zŕn, vĺn, brázd, výbežkov, kamienkov, okruhliakov a pod, čo je charakteristické pre cirrocumulus a altocumulus.
c) Altostratus
Cirrostratus sa líši od altostratu menšou hrúbkou a tým, že dáva vznik halovým javom. Cirrostratus blízko obzoru môže byť zamenený s altostratem. Jedine pomalosť jeho pohybu a pomalosť, s ktorou mení svoju hrúbku a vzhľad, sú charakteristiky cirrostratu, ktoré ho prakticky rozlišujú od altostratu, rovnako ako od stratu.
d) Stratus
Cirrostratus sa môže zameniť s veľmi tenkým stratom, ktorý do uhlovej vzdialenosti 45° od Slnka býva niekedy žiarivo biely. Aj napriek tomu sa dá cirrostratus rozpoznať podľa toho, že je všade belší a máva vláknitú štruktúru. Okrem toho môžeme u cirrostratu pozorovať halové javy, ktoré sa u stratu - okrem prípadov veľmi nízkych teplôt - nevyskytujú.
e) zákal
Cirrostratus sa líši od zákalu tým, že zákal je opalizujúci a máva špinavé žlté alebo hnedasté zafarbenie.

Tvary, odrody, zvláštnosti, sprievodné oblaky a materské oblaky:

Druh

Tvary

môže byť iba jeden

Odrody

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Zvláštnosti

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Sprievodné oblaky

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Materské oblaky

môže byť iba jeden

Cirrostratus - Cs

Fibratus - fib

Nebulosus - neb

Undulatus - un

Duplicatus - du

žiadne

žiadne

Cirrocumulogenitus - ccgen

Cumulonimbogenitus - cbgen

 

3.1. Tvar Cirrostratus fibratus - Cs fib - vláknitá riasosloha

Druh Cirrostratus, tvar fibratus (vláknitý)

Popis: Jednotlivé navzájom oddelené oblaky alebo tenký oblačný závoj s vláknitou štruktúrou. Vlákna sú priamočiare alebo nepravidelne pokrivené a nie sú zakončené žiadnymi háčikmi či chumáčmi.

 

odrody a zvláštnosti undulatus duplicatus

Odroda Undulatus - un - vlnový

Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy oblakov sú usporiadané do vĺn. Také vlny sa môžu vyskytovať buď v pomerne celistvej oblačnej vrstve, alebo u oblakov zložených z jednotlivých oblačných častí, ktoré môžu spolu súvisieť alebo môžu byť vzájomne oddelené. častokrát je možné pozorovať aj dvojitý systém vĺn.

Cirrostratus fibratus undulatus

Cs fib un

x

Odroda Duplicatus - du - zdvojený

Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy sú husto nad sebou v malých vzdialenostiach naskladané, niekedy čiastočne spojené.

treba nafotiť


Cirrostratus fibratus duplicatus

Cs fib du

 

 

3.2. Tvar Cirrostratus nebulosus - Cs neb - hmlistá riasosloha

Druh Cirrostratus, tvar nebulosus (zahmlený, hmlistý)

Popis: Oblačný závoj alebo vrstva hmlového jednotvárneho vzhľadu bez viditeľnej štruktúry.

 

odrody a zvláštnosti undulatus duplicatus

Odroda Undulatus - vlnový

Cirrostratus nebulosus undulatus

Cs neb un

x

Odroda Duplicatus - zdvojený

treba nafotiť

Cirrostratus nebulosus duplicatus

Cs neb du

 

3.3. Materské oblaky druhu Cirrostratus

Sú to také oblaky, z ktorých može Cirrostratus vzniknúť

 

Cirrostratus cirrocumulogenitus - Cs ccgen

Cirrostratus cumulonimbogenitus - Cs cbgen

Cirrostratus nebulosus cirrocumulogenitus

Cs neb ccgen

Cirrostratus cumulonimbogenitus

Cs cbgen

 

4. Altocumulus - Ac - Vysoká kopa

Druh (latinský): Altocumulus

Druh (slovenský): Vysoká kopa

Skratka: Ac

Popis:

Oblaky druhu Altocumulus sa vyskytujú vo výškach 2,5 až 6,5 kilometrov nad zemskýcm povrchom. Patria teda medzi stredne vysoké oblaky. Sú to menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy oblakov, farby bielej alebo šedej, popr. oboje, majúce vlastné tiene. Skladajú sa z malých oblačných častí podoby vĺn, kamienkov alebo okruhliakov apod, ktoré môžu byť buď navzájom oddelené, alebo môžu spolu súvisieť. Veľakrát majú čiastočne vláknitý alebo rozplývavý vzhľad. Zdanlivá veľkosť jednotlivých pravidelne usporiadaných častí oblaku býva 1° - 5° priestorového uhla (čo zodpovedá približne uhlu, pod akým vidíme šírku malíčka až 3 prstov pri natiahnutej paži).

Fyzikálne zloženie a vzhľad:
Altocumulus sa skladá skoro vždy prevažne z vodných kvapôčok. Pri veľmi nízkych teplotách sa však môžu vytvoriť aj ľadové kryštály. Altocumulus sa najčastejšie vyskytuje ako rozsiahla plocha zložená z menších, dosť pravidelne usporiadaných oblačných častí, ktoré môžu, ale nemusia vzájomne súvisieť. Tieto časti nadobúdajú niekedy podobu pretiahnutých rovnobežných okruhliakov a bývajú od seba oddelené ostro ohraničenými bezoblačnými pásmi. Veľmi zriedka sa vyskytujú v ploche altocumulov malé okrúhle medzery s riasnatými okrajmi takmer pravidelne usporiadané, takže pripomínajú svojím vzhľadom sieť alebo včelí plast (lacunosus). Plochy altocumulov pozorujeme často v dvoch i viacerých vrstvách. Altocumulus sa tiež vyskytuje v podobe šošoviek (lenticularis) alebo mandlí, ktoré bývajú často značne pretiahnuté. Ich obrysy sú ostro ohraničené. Tieto oblaky sa skladajú buď z veľmi malých zahustených častí, alebo sú jediným celistvým oblakom takmer hladkým. V poslednom prípade má oblak veľmi markantný vlastný tieň.

Zriedkavejšie sa vyskytuje Altocumulus v podobe malých osamotených chumáčikov, ktorých spodné časti sú trochu riasnaté. U týchto oblakov sa často pozorujú vláknité vlečky (virga). Iný tvar, tiež zriedkavý, má podobu radu malých vežičiek (castelanus) spočívajúcich na spoločnej vodorovnej základni.

Priesvitnosť altocumulu je veľmi premenlivá. V niektorých prípadoch môže byť poloha Slnka zjavná za prevažnou časťou oblakun (translucidus). V iných prípadoch je oblak taký hustý, že Slnko úplne zakrýva. Spodná strana nepriesvitnej vrstvy altocumulov býva často nerovná a jej časti vytvárajú markantný reliéf. U altocumulov dájú takmer vždy rozoznať vlastné tiene. Tiež sa u nich často pozoruje koróna alebo irizácia.

Ak vypadávajú z oblaku kryštáliky, môžu vzniknúť halové javy „nepravé slnko“ alebo „halový stĺp“.

Vznik:
Altocumulus sa často tvorí v strednom výškovom poschodí na okraji vystupujúcej rozsiahlej vzduchovej vrstvy, alebo tiež pri turbulencii alebo konvekcii.

Altocumulus môže tiež vzniknúť zväčšením rozmerov alebo hrúbky aspoň niekoľkých častí plochy alebo vrstvy cirrocumulu, alebo tiež rozdelením vrstvy stratocumulu. Môže tiež vzniknúť z altostratu alebo nimbostratu. Altocumulus sa môže tiež vytvoriť rozšírením cumulov alebo cumulonimbov.
Altocumulus v podobe šošoviek alebo mandlí vzniká obvykle pri lokálnom ortograficky vynútenom výstupe vlhkej vzduchovej hmoty.

Podobné oblaky:
a) Cirrus

Z altocumulu vybiehajú niekedy smerom dole pruhy ako vlečka vláknité štruktúry (virga). V takých prípadoch je nutné označovať oblak ako altocumulus a nie ako Cirrus, a to tak dlho, kým aspoň časť oblaku nemá vláknitú štruktúru a hodvábny lesk.

b) Cirrocumulus

Altocumulus sa môže niekedy zameniť s druhom Cirrocumulus. V pochybných prípadoch považujeme za altocumulus ten oblak, ktorého časti majú vlastný tieň, aj keď ich zdanlivá veľkosť je menšia než 1° priestorového uhla. Za Altocumulus pokladáme tiež oblak, ktorého časti nemajú síce vlastné tiene, ale ak priestorová velkost väčšiny pravidelne usporiadaných oblačných častí je 1° - 5° priestorového uhla, ak ich pozorujeme pod uhlom väčším ako 30° nad horizontom. V tenkých častiach altocumulu sa často vyskytuje koróna alebo irizácia, čo je dosť vzácny úkaz u cirrocumulov.

c) Altostratus

Vrstva altocumulu sa môže niekedy zameniť s altostratom. V prípade pochybností, pokladáme za altocumulus ten oblak, ktorý má aspoň náznak tvaru vĺn, kamienkov, okruhliakov a pod.

d) Stratocumulus

Ak má Altocumulus tmavé časti, môže byť niekedy zamieňaný za stratocumulus. Ak väčšina pravidelne usporiadaných častí oblaku má pri zornom uhle aspoň 30° nad horizontom zdanlivú veľkosť 1° - 5° priestorového uhla, ide o altocumulus.

e) Cumulus

Altocumulus v podobe osamotených chumáčikov môže byť zamieňaný s malými Cumulami. Altocumulus sa pozná podľa toho, že chumáčiky majú väčšinou vláknité pruhy (virga) a sú celkovo podstatne menšie než oblaky druhu Cumulus.

Tvary, odrody, zvláštnosti, sprievodné oblaky a materské oblaky:

Druh

Tvary

môže byť iba jeden

Odrody

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Zvláštnosti

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Sprievodné oblaky

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Materské oblaky

môže byť iba jeden

Altocumulus - Ac

Stratiformis - str

Lenticularis - len

Castelanus - cas

Flocus - flo

Translucidus - tr

Opacus - op

Perlucidus - pe

Lacunosus - la

Undulatus - un

Duplicatus - du

Radiatus - ra

Mamma - mam

Virga - vir

žiadne

Cumulogenitus - cugen

Cumulonimbogenitus - cbgen

 

Odrody a zvláštnosti u druhu Altocumulus:

Odroda Translucidus - tr - presvecovaný: Menšie alebo väčšie skupiny oblakov alebo vrstvy, ktoré sú v prevažnej časti také priesvitné, že je cez ne viditeľná poloha Slnka alebo Mesiaca. Výskyt tejto odrody vylučuje výskyt odrody opacus.

 

Odroda Opacus - op - tmavý: Menšie alebo väčšie skupiny oblakov alebo vrstvy, ktorých prevážna časť je taká hustá, že cez ne vôbec nie je možné vidieť polohu Slnka. alebo Mesiaca. Výskyt tejto odrody vylučuje výskyt odrody translucidus.

 

Odroda Perlucidus - pe - priehľadný: Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy majú zreteľné, niekedy aj veľmi malé medzery, cez ktoré je možné vidieť polohu Slnka, Mesiaca, modrú oblohu alebo oblaky vo vyšších poschodiach. Odroda perlucidus môže byť zároveň translucidus aj opacus.

 

Odroda Lacunosus - la- prehĺbený, vydutý: Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy oblakov majúce v súvislej, obvykle dosť tenkej vrstve takmer pravidelne rozložené zaokrúhlené otvory, ktorých okraje sú niekedy rozriasené. Jednotlivé časti oblaku a bezoblačné medzery sú usporiadané tak, že pôsobia dojmom siete alebo včelieho plastu.

 

Odroda Undulatus - un - vlnový: Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy oblakov sú usporiadané do vĺn. Také vlny sa môžu vyskytovať buď v pomerne celistvej oblačnej vrstve, alebo u oblakov zložených z jednotlivých oblačných častí, ktoré môžu spolu súvisieť alebo môžu byť vzájomne oddelené. častokrát je možné pozorovať aj dvojitý systém vĺn.

 

Odroda Duplicatus - du - zdvojený: Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy sú husto nad sebou v malých vzdialenostiach naskladané, niekedy čiastočne spojené.

 

Odroda Radiatus - ra - radený, lúčovitý: Oblaky sú usporiadané v širokých rovnobežných pásoch, ktoré sa vplyvom perspektívy zdanlivo zbiehajú v jednom bode na obzore. Ak sa oblačné pásy rozprestierajú na celej oblohe, zdanlivo sa zbiehajú do dvoch protiľahlých bodov.

 

Zvláštnosť Mamma - mam- prsnatý: Na spodnej strane oblaku visia zaoblené výbežky v podobe ženských pŕs.

 

Zvláštnosť Virga - vir - štetcový, metličkový: Zrážkové pruhy smerujúce kolmo alebo šikmo pod základňu oblaku a nedosahujú zemský povrch.

 

4.1. Tvar Altocumulus stratiformis - Ac str - rozsiahlá vysoká kopa

Druh Altocumulus, tvar stratiformis (rozsiahly)

Popis: Oblaky, ktoré sa rozprestierajú do veľkých horizontálnych plôch alebo vrstiev.

 

Altocumulus stratiformis mamma

Ac str mam

Altocumulus stratiformis opacus lacunosus

Ac str op la

Altocumulus stratiformis opacus mamma

Ac str op mam

Altocumulus stratiformis opacus mamma

Ac str op mam

Altocumulus stratiformis opacus undulatus

Ac str op un

Altocumulus stratiformis perlucidus

Ac str pe

 

 

 

 

 

 

Altocumulus stratiformis perlucidus radiatus

Ac str pe ra

Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus

Ac str pe un

Altocumulus stratiformis radiatus

Ac str ra

Altocumulus stratiformis radiatus

Ac str ra

Altocumulus stratiformis radiatus duplicatus

Ac str ra du

Altocumulus stratiformis translucidus mamma

Ac str tr mam

           

Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus

Ac str tr pe

Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus radiatus

Ac str tr pe ra

Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus radiatus

Ac str tr pe ra

Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus undulatus

Ac str tr pe un

Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus undulatus

Ac str tr pe un

Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus undulatus

Ac str tr pe un

           

Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus undulatus radiatus

Ac str tr pe un ra

Altocumulus stratiformis undulatus

Ac str un

Altocumulus stratiformis undulatus duplicatus

Ac str un du

Altocumulus stratiformis undulatus duplicatus

Ac str un du

Altocumulus stratiformis undulatus radiatus

Ac str un ra

Altocumulus stratiformis translucidus radiatus mamma

Ac str tr ra mam

 

4.2. Tvar Altocumulus lenticularis - Ac len - šošovková vysoká kopa

Druh Altocumulus, tvar lenticularis (šošovkový)

Popis: Oblaky v podobe šošoviek alebo mandlí, často veľmi pretiahnuté, obyčajne s výraznými obrysmi. Niekedy sa u nich objavuje irizácia (zafarbenie okrajov oblaku do červena, zelena či iných farieb vplyvom presvitania Slnka). Oblaky tohto tvaru sú najčastejšie ortografického pôvodu, ale môžu sa vyskytnúť aj v oblastiach bez významnej ortografie.

 

Altocumulus lenticularis

Ac len

Altocumulus lenticularis

Ac len

Altocumulus lenticularis

Ac len

Altocumulus lenticularis

Ac len

Altocumulus lenticularis

Ac len

Altocumulus lenticularis

Ac len

 

 

 

 

 

 

Altocumulus lenticularis

Ac len

Altocumulus lenticularis

Ac len

Altocumulus lenticularis duplicatus

Ac len du

Altocumulus lenticularis duplicatus

Ac len du

Altocumulus lenticularis duplicatus

Ac len du

Altocumulus lenticularis opacus duplicatus

Ac len op du

           

Altocumulus lenticularis opacus radiatus

Ac len op ra

Altocumulus lenticularis radiatus

Ac len ra

Altocumulus lenticularis translucidus radiatus

Ac len tr ra

Altocumulus lenticularis translucidus undulatus

Ac len tr un

   

 

4.3. Tvar Altocumulus castelanus - Ac cas - hradbová, cimburiová vysoká kopa

Druh Altocumulus, tvar castelanus (hradbový, cimburiový)

Popis: Oblaky, ktoré aspoň v hornej časti majú kopovité vrcholky alebo vežičky, takže sa podobajú na cimburie. Tieto vežičky, z ktorých niektoré majú väčšiu výšku ako šírku, spočívajú na spoločnej základni a sú usporiadané v radoch. Tvar castellanus je obzvlášť viditeľný, ak pozorujeme oblaky z profilu.

 

Altocumulus castelanus

Ac cas

Altocumulus castelanus radiatus

Ac cas ra

       

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Tvar Altocumulus flocus - Ac flo - vločková vysoká kopa

Druh Altocumulus, tvar flocus (vločkový)

Popis: Oblak v podobe kopovitých chumáčov alebo vločiek, ktorých spodné okraje bývajú neostré, roztrhané a často sprevádzané virgou.

 

Altocumulus flocus radiatus virga

Ac flo ra vir

Altocumulus flocus radiatus virga

Ac flo ra vir

Altocumulus flocus translucidus perlucidus

Ac flo tr pe

Altocumulus flocus translucidus perlucidus virga

Ac flo tr ra vir

Altocumulus flocus translucidus radiatus virga

Ac flo tr ra vir

Altocumulus flocus virga

Ac flo vir

 

 

 

 

 

 

Altocumulus flocus virga

Ac flo vir

Altocumulus flocus virga mamma

Ac flo vir mam

       

 

 

4.5. Tvar Altocumulus bez konkrétneho tvaru ale s niektorou z odrôd alebo zvláštností

Druh Altocumulus, tvar žiaden

 

Altocumulus opacus undulatus

Ac op un

Altocumulus perlucidus lacunosus undulatus

Ac pe la un

Altocumulus radiatus undulatus

Ac ra un

Altocumulus translucidus mamma

Ac tr mam

Altocumulus translucidus perlucidus

Ac tr pe

Altocumulus translucidus perlucidus lacunosus undulatus radiatus

Ac tr pe la un ra

 

 

 

 

 

 

Altocumulus translucidus udulatus

Ac tr un

Altocumulus translucidus udulatus radiatus perlucidus

Ac tr un ra pe

Altocumulus translucidus virga

Ac tr vir

Altocumulus undulatus

Ac un

Altocumulus undulatus

Ac un

Altocumulus undulatus duplicatus

Ac un du

 

4.6. Materské oblaky druhu Altocumulus

Sú to také oblaky, z ktorých može Altocumulus vzniknúť

 

Altocumulus cumulogenitus - Ac cugen

Altocumulus cumulonimbogenitus - Ac cbgen

treba nafotiť

treba nafotiť

 

5. Altostratus - As - Vysoká sloha

Druh (latinský): Altostratus

Druh (slovenský): Vysoká sloha

Skratka: As

Popis:

Oblaky druhu Altostratus sa vyskytujú vo výškach 2,5 až 6,5 kilometrov nad zemskýcm povrchom. Patria teda medzi stredne vysoké oblaky. Majú vzhľad šedavej alebo modrastej oblačnej plochy alebo vrstvy so štruktúrou vláknitou alebo rebrovitou alebo tiež bez viditeľnej štruktúry, pokrývajúci úplne alebo čiastočne oblohu. Môže byť taká tenká, že miestami sú viditeľné aspoň obrysy Slnka ako za matným sklom (translucidus). U altostratu sa halové javy nevyskytujú.

Fyzikálne zloženie a vzhľad:
Altostratus sa skladá z vodných kvapôčok a ľadových kryštálikov. Obsahuje zároveň dažďové kvapky a snehové vločky. Altostratus sa vyskytuje takmer vždy ako horizontálne veľmi rozsiahla vrstva (až niekoľko sto kilometrov), ktorá može byť aj vertikálne mohutná (až niekoľko tisíc metrov). Môže sa skladať z dvoch alebo viacerých tesne nad sebou naukladaných vrstiev, ktoré niekedy miestami spolu súvisia.

V niektorých prípadoch sú na oblaku viditeľné vlny (undulatus) alebo široké rovnobežné pruhy (radiatus). Altostratus je všeobecne taký hustý, že len v jeho najtenších častiach možné rozoznať obrysy Slnka ako za matným sklom, hustejšia časti sú zas tak husté, že Slnko úplne zakrývajú (opacus).

Altostratus je oblak, z ktorého môžu, ale tiež nemusia vypadávať zrážky. Zrážky sa môžu prejavovať ako pruhy pod základňou oblaku (virga), spodná strana oblaku potom môže mať bradavičnatý alebo roztrhaný vzhľad. Ak zrážky vypadávajúce z oblaku dosahujú zemský povrch (praecipitatio), ide väčšinou o trvalé zrážky v tvare dažďa alebo snehu či chrumiek. Pod altostratom sa môžu tvoriť v turbulentnej vrstve vzduchu, nasýteného vodnou parou z vyparených zrážok, oblaky v podobe roztrhaných šiat (pannus). V počiatočnom štádiu ich vývoja sú tieto oblaky malé, nie príliš početné a osamotené. Objavujú sa v hladine nižšej než je základňa altostratu. Neskôr pri pribúdajúcej hrúbke vrstvy altostratu a pri znižovaní jeho základne sa vzájomná vzdialenosť postupne zmenšuje. Súčasne s tým vzrastá počet roztrhaných oblakov a zväčšujú sa ich rozmery, až konečne sa môžu spojiť do zdanlivo súvislej vrstvy.

Vznik:
Altostratus väčšinou vzniká, keď sa rozsiahla vzduchová vrstva pomaly zdvíha do dostatočne veľkých výšok. Altostratus sa môže tiež vytvoriť zosilnením závoja cirrostratu, niekedy sa tvorí aj zoslabením vrstvy nimbostratu. Niekedy vzniká Altostratus z vrstvy altocumulov a to v prípadoch, kedy z altocumulov vypadávajú vo väčšej miere ľadové kryštáliky v podobe pruhov.

Niekedy tiež, najmä v trópoch, vzniká Altostratus rozšírením stredných alebo horných častí cumulonimbov.

Podobné oblaky:
a) Cirrus

Plochy alebo vrstvy altostratu sa môžu, hoci zriedka, rozpadať na menšie plôšky, ktoré je možné zamieňať s malými plôškami hustého oblaku druhu Cirrus. Plôšky altostratu sú však podstatne širšie v smere horizontálnom a prevláda u nich sivé sfarbenie.
b) Cirrostratus

Tenkú a vysokú vrstvu altostratu je možné zamieňať so závojom cirrostratu. V prípade pochybností je niekedy možné identifikovať oblak tým, že si uvedomíme, že pri altostrate predmety na zemi nevrhajú tieň a že Slnko je možné rozpoznať len akoby za matným sklom. Ak sa vyskytujú halové javy, ide o oblak druhu Cirrostratus.
c) Altocumulus a Stratocumulus

Altostratus máva niekedy medzery, brázdy alebo trhliny. Je teda treba dať pozor, aby sa nezamenili s plochou alebo vrstvou altocumulu alebo stratocumulu, ktoré majú podobné rysy.
Altostratus sa líši od altocumulu a stratocumulu tým, že jeho vzhľad je jednotnejší (homogénnejší) a na rozdiel od altocumulu či stratocumulu v žiadnej jeho časti nenájdeme žiadnu kopovitou štruktúru.

d) Nimbostratus

Nízka a hustá vrstva altostratu sa rozlišujte od vrstvy nimbostratu podobného vzhľadu tým, že v altostrate bývajú časti tenšie, cez ktoré je aspoň matne, vidieť Slnko. Šeď altostratu je okrem toho svetlejšia a jeho spodná strana zvyčajne nie je taká jednotvárna ako u nimbostratu. Ak je pochybná identifikácia oblaku za bezmesačnej noci, potom sa konvenčne pokladá za altostratus oblak, z ktorého ani neprší ani nesneží.

e) Stratus

Altostratus sa líši od stratu, s ktorým môže byť zamieňaný tým, že ním presvitá Slnko ako matným sklom. A okrem toho Altostratus nikdy nie je taký svetlý ako tenký Stratus pozorovaný proti Slnku.

Tvary, odrody, zvláštnosti, sprievodné oblaky a materské oblaky:

Druh

Tvary

môže byť iba jeden

Odrody

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Zvláštnosti

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Sprievodné oblaky

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Materské oblaky

môže byť iba jeden

Altostratus - As

žiadne

Translucidus - tr

Opacus - op

Undulatus - un

Duplicatus - du

Radiatus - ra

Mamma - mam

Virga - vir

Praecipitatio - pra

Pannus - pan

Altocumulogenitus - acgen

Cumulonimbogenitus - cbgen

 

odrody, zvláštnosti a sprievodné oblaky

translucidus

opacus

duplicatus

undulatus

radiatus

Odroda Translucidus - tr - presvecovaný

Menšie alebo väčšie skupiny oblakov alebo vrstvy, ktoré sú v prevažnej časti také priesvitné, že je cez ne viditeľná poloha Slnka alebo Mesiaca. Výskyt tejto odrody vylučuje výskyt odrody opacus.

Altostratus translucidus

As tr

x

x

x

x

Odroda Opacus - op - tmavý

Menšie alebo väčšie skupiny oblakov alebo vrstvy, ktorých prevážna časť je taká hustá, že cez ne vôbec nie je možné vidieť polohu Slnka. alebo Mesiaca. Výskyt tejto odrody vylučuje výskyt odrody translucidus.

x

Altostratus opacus

As op

x

x

x

Odroda Duplicatus - du - zdvojený

Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy sú husto nad sebou v malých vzdialenostiach naskladané, niekedy čiastočne spojené.

Altostratus translucidus duplicatus

As tr du

Altostratus opacus duplicatus

As op du

Altostratus duplicatus

As du

x

x

Odroda Undulatus - un - vlnový

Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy oblakov sú usporiadané do vĺn. Také vlny sa môžu vyskytovať buď v pomerne celistvej oblačnej vrstve, alebo u oblakov zložených z jednotlivých oblačných častí, ktoré môžu spolu súvisieť alebo môžu byť vzájomne oddelené. častokrát je možné pozorovať aj dvojitý systém vĺn.

Altostratus translucidus undulatus

As tr un

Altostratus opacus undulatus

As op un

Altostratus udulatus duplicatus

As un du

Altostratus undulatus

As un

x

Odroda Radiatus - ra - radený, lúčovitý

Oblaky sú usporiadané v širokých rovnobežných pásoch, ktoré sa vplyvom perspektívy zdanlivo zbiehajú v jednom bode na obzore. Ak sa oblačné pásy rozprestierajú na celej oblohe, zdanlivo sa zbiehajú do dvoch protiľahlých bodov.

Altostratus translucidus radiatus

As tr ra

Altostratus opacus radiatus

As op ra

Altostratus duplicatus radiatus

As ra du

Altostratus undulatus radiatus

As un ra

Altostratus radiatus

As ra

Zvláštnosť Mamma - mam- prsnatý

Na spodnej strane oblaku visia zaoblené výbežky v podobe ženských pŕs.

Altostratus translucidus mamma

As tr mam

Altostratus opacus mamma

As op mam

Altostratus duplicatus mamma

As du mam

Altostratus undulatus mamma

As un mam

Altostratus radiatus mamma

As ra mam

Zvláštnosť Virga - vir - štetcový, metličkový

Zrážkové pruhy smerujúce kolmo alebo šikmo pod základňu oblaku a nedosahujú zemský povrch.

Altostratus translucidus virga

As tr vir

Altostratus opacus virga

As op vir

Altostratus duplicatus virga

As du vir

Altostratus undulatus virga

As un vir

Altostratus radiatus virga

As ra vir

Zvláštnosť Praecipitatio - pra - padajúci, zrážkové pruhy

Z oblaku vypadávajú zrážky (dážď, mrholenie, sneh, krúpky, krúpy) a dosahujú až na zem. Padajúce zrážky tvoria akoby predĺženie oblaku.

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

Sprievodný oblak Pannus - pan - kus látky, súkno

Roztrhané časti oblaku pod jeho základňou, ktoré sa môžu niekedy spojiť do súvislej vrstvy. Môžu sa spojiť aj s oblakom, pod ktorým sú.

Altostratus translucidus pannus

As tr pan

Altostratus opacus pannus

As op pan

Altostratus duplicatus pannus

As du pan

treba nafotiť

Altostratus radiatus pannus

As ra pan

 

odrody, zvláštnosti a sprievodné oblaky

mamma

virga

praecipitatio

pannus

Zvláštnosť Mamma - prsnatý

Altostratus mamma

As mam

x

x

x

Zvláštnosť Virga - štetcový, metličkový

Altostratus mamma virga

As mam vir

treba nafotiť

x

x

Zvláštnosť Praecipitatio - padajúci, zrážkové pruhy

treba nafotiť

Altostratus virga praecipitatio

As vir pra

Altostratus praecipitatio

As pra

x

Sprievodný oblak Pannus - kus látky, súkno

Altostratus mamma pannus

As mam pan

Altostratus virga pannus

As vir pan

Altostratus praecipitatio pannus

As pra pan

Altostratus pannus

As pan

 

5.1. Ďalšie variácie a obrázky Altostratu 

Altostratus opacus duplicatus pannus

As op du pan

Altostratus opacus duplicatus undulatus

As op du un

Altostratus opacus radiatus mamma

As op ra mam

Altostratus opacus radiatus virga

As op ra vir

Altostratus opacus undulatus radiatus

As op un ra

Altostratus translucidus duplicatus radiatus

As tr du ra

 

 

 

 

 

 

Altostratus translucidus duplicatus virga

As tr du vir

Altostratus translucidus radiatus virga

As tr ra vir

 

 

 

 

 

5.2. Materské oblaky druhu Altostratus

Sú to také oblaky, z ktorých može Altostratus vzniknúť

 

Altostratus altocumulogenitus - As acgen

Altostratus cumulonimbogenitus - As cbgen

Altostratus translucidus altocumulogenitus

As tr acgen

treba nafotiť

 

 

6. Nimbostratus - Ns - Dažďová sloha

Druh (latinský): Nimbostratus

Druh (slovenský): Dažďová sloha

Skratka: Ns

Popis:

Nimbostratus má podobu šedej, často tmavej oblačnej vrstvy, ktorá vplyvom vypadávania takmer trvalých dažďových alebo snehových zrážok má matný vzhľad. Zrážky väčšinou dosahujú zemský povrch. Vrstva je všade taká hustá, že poloha Slnka viditeľná nie je.

Pod touto vrstvou sa často vyskytujú nízke roztrhané oblaky, ktoré môžu, ale nemusia s nimbostratom súvisieť. Nimbostratus má veľký vertikálny rozsah, od niekoľko sto metrov až po 10 kilometrov nad zemským povrchom.

Fyzikálne zloženie a vzhľad:
Nimbostratus sa skladá z vodných kvapôčok (niekedy prechladených) a dažďových kvapiek, z ľadových kryštálov a snehových vločiek alebo zmesi týchto kvapalných a pevných častíc. Je to preto, lebo častokrát má veľký vertikálny rozmer.

Nimbostratus sa vyskytuje v podobe nízkej, veľmi rozsiahlej vrstvy, farby tmavosivej, s rozplývavou základňou, z ktorej padajú trvalé zrážky v tvare dažďa, snehu alebo krupiek, ktoré nemusia nutne dosahovať zemský povrch. V trópoch možno pozorovať, najmä počas krátkych prestávok dažďa, ako sa Nimbostratus trhá na niekoľko samostatných vrstiev, ktoré sa zase rýchlo spájajú.

Spodná strana Nimbostratu je často buď úplne alebo čiastočne zakrytá nízkymi roztrhanými oblakmi (pannus), ktoré sa tvoria v hladine základne nimbostratu alebo pod ňou a ktoré rýchlo menia svoj tvar. Spočiatku sa roztrhané oblaky skladajú z malých osamotených častí, ktoré sa potom môžu spojiť do súvislej vrstvy. Ak sa roztrhané oblaky rozšíria na veľkú časť oblohy, je treba dbať na to, aby sa nezamenili so spodnou hranicou nimbostratu.

Podobné oblaky:
a) Altostratus

Tenký Nimbostratus sa môže ľahko zamieňať s hustým Altostratom (As op). Nimbostratus však má sivé sfarbenie tmavšie než Altostratus. Podľa definície je Nimbostratus všade taký hustý, že úplne zakrýva Slnko alebo Mesiac, kým Altostratus ich môže zakryť len svojimi najhustejšími časťami. Ak sú pochybnosti o identifikácii oblaku za tmavej noci, potom sa konvenčne pokladá za nimbostratus oblak, z ktorého na prší alebo sneží.

b) Altocumulus a Stratocumulus

Nimbostratus sa líši od hustej vrstvy altocumulu alebo stratocumulu tým, že nemá časti zreteľne ohraničené a že nemá zreteľnú základňu ani miesta s kopovitou štruktúrou.

c) Stratus

Nimbostratus sa líši od hustého stratu tým, že je hustejší a že z neho vypadávajú zrážky v tvare dažďa, snehu alebo ľadových zŕn, zatiaľ čo Stratus môže dávať zrážky (a to len ojedinele) len vo forme mrholenia, ľadových ihličiek alebo snehových zrniek.

d) Kumulonimbus

Ak sa pozorovateľ nachádza pod oblakom, ktorý vyzerá ako Nimbostratus a ak pozoruje blesky, hrmenie alebo krúpy, potom ide konvenčne o kumulonimbus.

Tvary, odrody, zvláštnosti, sprievodné oblaky a materské oblaky:

Druh

Tvary

môže byť iba jeden

Odrody

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Zvláštnosti

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Sprievodné oblaky

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Materské oblaky

môže byť iba jeden

Nimbostratus - As

žiadne

žiadne

Virga - vir

Praecipitatio - pra

Pannus - pan

Cumulogenitus - cugen

Cumulonimbogenitus - cbgen

 

odrody, zvláštnosti a sprievodné oblaky

virga

praecipitatio

pannus

Zvláštnosť Virga - vir - štetcový, metličkový

Zrážkové pruhy smerujúce kolmo alebo šikmo pod základňu oblaku a nedosahujú zemský povrch.

Nimbostratus virga

Ns vir

x

x

Zvláštnosť Praecipitatio - pra - padajúci, zrážkové pruhy

Z oblaku vypadávajú zrážky (dážď, mrholenie, sneh, krúpky, krúpy) a dosahujú až na zem. Padajúce zrážky tvoria akoby predĺženie oblaku.

Nimbostratus virga praecipitatio

Ns vir pra

Nimbostratus praecipitatio

Ns pra

x

Sprievodný oblak Pannus - pan - kus látky, súkno

Roztrhané časti oblaku pod jeho základňou, ktoré sa môžu niekedy spojiť do súvislej vrstvy. Môžu sa spojiť aj s oblakom, pod ktorým sú.

Nimbostratus virga pannus

Ns vir pan

Nimbostratus praecipitatio pannus

Ns pra pan

Nimbostratus pannus

Ns pan

 

6.1. Materské oblaky druhu Nimbostratus

Sú to také oblaky, z ktorých može Nimbostratus vzniknúť

 

Nimbostratus cumulogenitus - Ns cugen

Nimbostratus cumulonimbogenitus - Ns cbgen

treba nafotiť

treba nafotiť

 

7. Stratocumulus - Sc - slohová kopa

Druh (latinský): Stratocumulus

Druh (slovenský): Slohová kopa

Skratka: Sc

Popis:

Oblaky druhu Stratocumulus majú vzhľad šedých alebo belavých, popr. oboch farieb, menších alebo väčších skupín alebo vrstiev oblakov, ktoré takmer vždy majú tmavé miesta. Nachádza sa vo výške 300 až 2000 metrov. Oblak sa skladá z častí podobných dlaždiciam, plochým kameňom alebo okruhliakom a pod., nemáva vláknitý vzhľad (s výnimkou osobitného prípadu virgo). Jednotlivé časti oblaku buď spolu súvisia alebo môžu byť oddelené. Ich zdanlivá veľkosť je väčšia než 5 ° priestorového uhla.

Fyzikálne zloženie a vzhľad:
Stratocumulus je zložený z vodných kvapôčok, ktoré sú niekedy sprevádzané dažďovými kvapkami, snehovými krúpkami a menej často tiež snehovými kryštálmi a snehovými vločkami.

Stratocumulus sa vyskytuje najčastejšie v plochách alebo vrstvách, skladajúcich sa z podobných častí ako Altocumulus, s tým rozdielom, že bývajú v menších výškach, a preto sa zdajú byť väčšie. Rozmery, hrúbka a tvar oblačných častí, z ktorých sa Stratocumulus skladá, sa pohybujú v širokých medziach. Niekedy nadobúdajú tieto časti podobu zdanlivo rovnobežných okruhliakov, ktoré môžu byť od seba oddelené ostro ohraničenými bezoblačnými medzerami (perlucidus). Niekedy sa stáva, najmä v tropických oblastiach, že celý oblak tvorí jediný veľký valec.

Veľmi zriedka sa vyskytuje Stratocumulus s okrúhlymi bezoblačnými medzerami, ktoré sú takmer pravidelne usporiadané a ktorých okraje sú riasnaté, takže pripomínajú sieť alebo včelí plast (lacunosus). Plochy stratocumulu sa môžu často vyskytovať súčasne v dvoch alebo viacerých vrstvách (duplicatus).

Dosť zriedka sa vyskytuje Stratocumulus v pretiahnutých plochách v podobe šošovky alebo mandle s ostro ohraničenými obrysmi (lenticularis) alebo v podobe malých veží na spoločnej horizontálnej základni (castelanus).

Priesvitnosť stratocumulu sa môže pohybovať vo veľkom rozsahu. Niekedy je prevažná časť oblaku dostatočne tenká, že umožňuje určiť polohu Slnka (translucidus), v iných prípadoch je taká hustá, že úplne Slnko zakrýva (opacus). Spodná strana nepriesvitného stratocumulu býva často nerovná a tvorí zreteľný reliéf.

Zo stratocumulu niekedy vypadávajú zrážky, ale vždy len slabej intenzity. Môže to byť dážď, sneh alebo snehové krúpy. Za výnimočne chladného počasia sa môže následkom hojného vypadávania ľadových kryštálov vytvoriť intenzívne virga, niekedy sprevádzaná halovými javmi. Ak nie je Stratocumulus príliš hustý, môžeme niekedy pozorovať korónu alebo irizáciu.

Vznik:
Stratocumulus sa môže vytvoriť z altocumulu zväčšením aspoň niekoľkých jeho častí.

Stratocumulus niekedy vzniká v čírej atmosfére pod altostratom alebo ešte častejšie pod nimbostratom. Môže tiež vzniknúť premenou nimbostratu.

Stratocumulus sa môže vytvoriť aj zo stratu jeho zvýšením alebo jeho zvlnením, bez toho, aby sa menila jeho výška.

Stratocumuly sa často tvoria rozšírením horných alebo stredných partií cumulov alebo cumulonimbov. V neskorom popoludní alebo večer sa môže Stratocumulus vytvoriť tiež sploštením cumulov.

Podobné oblaky:
a) Cirrostratus

Za mimoriadne chladného počasia sa môže následkom hojného vypadávania ľadových kryštálov vytvoriť intenzívne virgo sprevádzané halovým javmi. Tento oblak sa líši od cirrostratu tým, že je v ňom ešte možné pozorovať náznaky ploských častí, okruhliakov atď., okrem toho je Stratocumulus oveľa menej priesvitný ako Cirrostratus.

b) Altocumulus

Stratocumulus môže byť niekedy zamieňaný s altocumulom, ktorý má tmavšie časti. Ak väčšina pravidelne usporiadaných oblačných častí má zdanlivú veľkosť väčšiu než 5° priestorového uhla (väčšia ako hrúbka troch prstov pri natiahnutej paži), ak sa pozoruje pod uhlom väčším ako 30° nad horizontom je dotyčný oblak Stratocumulus.

c) Altostratus, Nimbostratus a Stratus

Rozlíšiteľnosť stratocumulu od altostratu, nimbostratu alebo stratu sa zakladá na tom, že u stratocumulu je vždy možné zistiť elementárne časti, či už navzájom príbuzné alebo nie. Okrem toho na rozdiel od altostratu, ktorý býva často vláknitého vzhľadu, je Stratocumulus vždy bez vlákien s výnimkou prípadov extrémne nízkych teplôt.

K uvedeným kritériám je nutné ešte pripojiť charakter zrážok a ich tvar, čo niekedy pomôže identifikovať oblak. Ak vôbec vypadávajú zrážky zo stratocumulu, sú vždy len slabej intenzity a lokálneho charakteru a ľahko sa dajú prehliadnuť.

d) Cumulus

Statocumulus sa líši od cumulu tým, že obvykle tvorí skupiny alebo sa vyskytuje v tvare plôch. Ich vrcholky sú všeobecne sploštené. V prípade, že vrcholky stratocumulu majú podobu kupolí, majú tieto, na rozdiel od Cumulov, spoločnú základňu.

Tvary, odrody, zvláštnosti, sprievodné oblaky a materské oblaky:

Druh

Tvary

môže byť iba jeden

Odrody

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Zvláštnosti

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Sprievodné oblaky

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Materské oblaky

môže byť iba jeden

Stratocumulus - Sc

Stratiformis - str

Lenticularis - len

Castelanus - cas

Translucidus - tr

Opacus - op

Perlucidus - pe

Lacunosus - la

Undulatus - un

Duplicatus - du

Radiatus - ra

Mamma - mam

Virga - vir

Praecipitatio - pra

žiadne

Altostratogenitus - asgen

Nimbostratogenitus - nsgen

Cumulogenitus - cugen

Cumulonimbogenitus - cbgen

 

Odrody a zvláštnosti u druhu Stratocumulus:

Odroda Translucidus - tr - presvecovaný: Menšie alebo väčšie skupiny oblakov alebo vrstvy, ktoré sú v prevažnej časti také priesvitné, že je cez ne viditeľná poloha Slnka alebo Mesiaca. Výskyt tejto odrody vylučuje výskyt odrody opacus.

 

Odroda Opacus - op - tmavý: Menšie alebo väčšie skupiny oblakov alebo vrstvy, ktorých prevážna časť je taká hustá, že cez ne vôbec nie je možné vidieť polohu Slnka. alebo Mesiaca. Výskyt tejto odrody vylučuje výskyt odrody translucidus.

 

Odroda Perlucidus - pe - priehľadný: Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy majú zreteľné, niekedy aj veľmi malé medzery, cez ktoré je možné vidieť polohu Slnka, Mesiaca, modrú oblohu alebo oblaky vo vyšších poschodiach. Odroda perlucidus môže byť zároveň translucidus aj opacus.

 

Odroda Lacunosus - la- prehĺbený, vydutý: Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy oblakov majúce v súvislej, obvykle dosť tenkej vrstve takmer pravidelne rozložené zaokrúhlené otvory, ktorých okraje sú niekedy rozriasené. Jednotlivé časti oblaku a bezoblačné medzery sú usporiadané tak, že pôsobia dojmom siete alebo včelieho plastu.

 

Odroda Undulatus - un - vlnový: Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy oblakov sú usporiadané do vĺn. Také vlny sa môžu vyskytovať buď v pomerne celistvej oblačnej vrstve, alebo u oblakov zložených z jednotlivých oblačných častí, ktoré môžu spolu súvisieť alebo môžu byť vzájomne oddelené. častokrát je možné pozorovať aj dvojitý systém vĺn.

 

Odroda Duplicatus - du - zdvojený: Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy sú husto nad sebou v malých vzdialenostiach naskladané, niekedy čiastočne spojené.

 

Odroda Radiatus - ra - radený, lúčovitý: Oblaky sú usporiadané v širokých rovnobežných pásoch, ktoré sa vplyvom perspektívy zdanlivo zbiehajú v jednom bode na obzore. Ak sa oblačné pásy rozprestierajú na celej oblohe, zdanlivo sa zbiehajú do dvoch protiľahlých bodov.

 

Zvláštnosť Mamma - mam- prsnatý: Na spodnej strane oblaku visia zaoblené výbežky v podobe ženských pŕs.

 

Zvláštnosť Virga - vir - štetcový, metličkový: Zrážkové pruhy smerujúce kolmo alebo šikmo pod základňu oblaku a nedosahujú zemský povrch.

 

Zvláštnosť Praecipitatio - pra - padajúci, zrážkové pruhy: Z oblaku vypadávajú zrážky (dážď, mrholenie, sneh, krúpky, krúpy) a dosahujú až na zem. Padajúce zrážky tvoria akoby predĺženie oblaku.

 

7.1. Tvar Stratocumulus stratiformis - Sc str - rozsiahlá slohová kopa

Druh Stratoltocumulus, tvar stratiformis (rozsiahly)

Popis: Oblaky, ktoré sa rozprestierajú do veľkých horizontálnych plôch alebo vrstiev.

 

Stratocumulus stratiformis duplicatus

Sc str du

Stratocumulus stratiformis mamma

Sc str mam

Stratocumulus stratiformis opacus perlucidus

Sc str op pe

Stratocumulus stratiformis opacus

Sc str op

Stratocumulus stratiformis opacus

Sc str op

Stratocumulus stratiformis opacus

Sc str op

 

 

 

 

 

 

Stratocumulus stratiformis opacus duplicatus virga

Sc str op du vir

Stratocumulus stratiformis opacus mamma

Sc str op mam

Stratocumulus stratiformis opacus mamma cumulonimbogenitus

Sc str op mam cgben

Stratocumulus stratiformis opacus perlucidus duplicatus praecipitatio

Sc str op pe du pra

Stratocumulus stratiformis opacus perlucidus praecipitatio cumulogenitus

Sc str op pe pra cugen

Stratocumulus stratiformis opacus undulatus

Sc str op un

 

 

 

 

 

 

Stratocumulus stratiformis opacus undulatus

Sc str op un

Stratocumulus stratiformis opacus undulatus

Sc str op un

Stratocumulus stratiformis opacus virga

Sc str op vir

Stratocumulus stratiformis perlucidus radiatus

Sc str pe ra

Stratocumulus stratiformis perlucidus undulatus

Sc str pe un

Stratocumulus stratiformis perlucidus undulatus radiatus

Sc str pe un ra

 

 

 

 

 

 

Stratocumulus stratiformis translucidus duplicatus virga

Sc str tr du vir

Stratocumulus stratiformis translucidus perlucidus

Sc str tr pe

Stratocumulus stratiformis translucidus perlucidus

Sc str tr pe

 

Stratocumulus stratiformis translucidus perlucidus

Sc str tr pe

Stratocumulus stratiformis translucidus perlucidus duplicatus

Sc str tr pe du

Stratocumulus stratiformis translucidus perlucidus undulatus

Sc str tr pe un

 

 

 

 

 

 

Stratocumulus stratiformis translucidus perlucidus undulatus

Sc str tr pe un

Stratocumulus stratiformis translucidus perlucidus undulatus

Sc str tr pe un

Stratocumulus stratiformis translucidus perlucidus undulatus

Sc str tr pe un

Stratocumulus stratiformis opacus perlucidus undulatus

Sc str op pe un

 

 

 

7.2. Tvar Stratocumulus lenticularis - Sc len - šošovková slohová kopa

Druh Stratocumulus, tvar lenticularis (šošovkový)

Popis: Oblaky v podobe šošoviek alebo mandlí, často veľmi pretiahnuté, obyčajne s výraznými obrysmi. Niekedy sa u nich objavuje irizácia (zafarbenie okrajov oblaku do červena, zelena či iných farieb vplyvom presvitania Slnka). Oblaky tohto tvaru sú najčastejšie ortografického pôvodu, ale môžu sa vyskytnúť aj v oblastiach bez významnej ortografie.

 

Stratocumulus lenticularis

Sc len

Stratocumulus lenticularis

Sc len

Stratocumulus lenticularis

Sc len

Stratocumulus lenticularis

Sc len

Stratocumulus lenticularis duplicatus

Sc len du

Stratocumulus lenticularis duplicatus

Sc len du

           

Stratocumulus lenticularis duplicatus

Sc len du

Stratocumulus lenticularis opacus duplicatus

Sc len op du

Stratocumulus lenticularis perlucidus

Sc len pe

Stratocumulus lenticularis perlucidus duplicatus undulatus

Sc len pe du un

Stratocumulus lenticularis perlucidus undulatus

Sc len pe un

Stratocumulus lenticularis radiatus

Sc len ra

           

Stratocumulus lenticularis translucidus lacunosus

Sc len tr la

Stratocumulus lenticularis translucidus perlucidus undulatus

Sc len tr pe un

Stratocumulus lenticularis translucidus perlucidus undulatus

Sc len tr pe un

 

 

 

 

7.3. Tvar Stratocumulus castelanus - Sc cas - hradbová, cimburiová slohová kopa

Druh Stratocumulus, tvar castelanus (hradbový, cimburiový)

Popis: Oblaky, ktoré aspoň v hornej časti majú kopovité vrcholky alebo vežičky, takže sa podobajú na cimburie. Tieto vežičky, z ktorých niektoré majú väčšiu výšku ako šírku, spočívajú na spoločnej základni a sú usporiadané v radoch. Tvar castellanus je obzvlášť viditeľný, ak pozorujeme oblaky z profilu.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Tvar Stratocumulus bez konkrétneho tvaru ale s niektorou z odrôd alebo zvláštností

Druh Stratocumulus, tvar žiaden

 

Stratocumulus duplicatus

Stratocumulus duplicatus

Sc du

Stratocumulus duplicatus virga

Sc du vir

Stratocumulus mamma

Sc mam

Stratocumulus opacus

Sc op

Stratocumulus opacus perlucidus

Sc op pe

 

 

 

 

 

 

Stratocumulus perlucidus

Sc pe

Stratocumulus perlucidus duplicatus

Sc pe du

Stratocumulus perlucidus duplicatus

Sc pe du

Stratocumulus perlucidus radiatus

Sc pe ra

Stratocumulus perlucidus undulatus

Sc pe un

Stratocumulus perlucidus undulatus

Sc pe un

 

 

 

 

 

 

Stratocumulus perlucidus virga

Sc pe vir

Stratocumulus translucidus

Sc tr

Stratocumulus translucidus perlucidus

Sc tr pe

Stratocumulus virga cumulogenitus

Sc vir cugen

 

 

 

7.5. Materské oblaky druhu Stratocumulus

Sú to také oblaky, z ktorých može Stratocumulus vzniknúť

 

Stratocumulus altostratogenitus - Sc asgen

Stratocumulus nimbostratogenitus - Sc nsgen

Stratocumulus cumulogenitus - Sc cugen

Stratocumulus cumulonimbogenitus - Sc cbgen

treba nafotiť

treba nafotiť

Stratocumulus perlucidus cumulogenitus

Sc pe cugen

Stratocumulus praecipitatio culumonimbogenitus

Sc pra cbgen

 

 

 8. Stratus - St - Sloha

Druh (latinský): Stratus

Druh (slovenský): Sloha

Skratka: St

Popis:

Stratus je nízka oblačná vrstva vo výške 50 až 3000 metrov nad zmeským povrchom, zvyčajne šedá, s celkom jednotvárnu základňou, z ktorej vypadáva mrholenie, ľadové ihličky alebo snehové zrna. Ak vrstvou stratu presvitá Slnko, sú jeho obrysy zreteľne viditeľné a nie rozmazané, ako v prípade altostratu. Stratus nedáva vznik halovým javom. Niekedy sa Stratus vyskytuje v podobe roztrhaných chuchvalcov (fractus).

Fyzikálne zloženie a vzhľad:
Stratus sa všeobecne skladá z malých vodných kvapôčok. Pri veľmi nízkych teplotách sa môže skladať z malých ľadových častíc. Ak je veľmi hustý alebo hutný, obsahuje často kvapôčky mrholenia a niekedy aj ľadové ihličky alebo snehové zrná. Stratus sa vyskytuje najčastejšie ako šedá vrstva hmlistého a dosť jednotvárneho vzhľadu, ktorej základňa je často taká nízka, že zakrýva vrcholky kopcov alebo vyšších konštrukcií. Stratus je niekedy taký tenký, že možno zreteľne rozoznať obrysy Slnka alebo Mesiaca, ale častejšie býva natoľko nepriesvitný, že Slnko aj Mesiac úplne zakrýva. Niekedy môže vyzerať veľmi tmavo alebo mať dokonca hrozivý vzhľad. Spodná strana stratu je obyčajne ostro ohraničená a môže byť zvlnená (undulatus).

Stratus sa niekedy vyskytuje v podobe útržkov takmer spojených, ktorých rozmery a jas sú premenlivé, alebo v podobe roztrhaných kusov látky, ktoré sa rýchlo menia (fractus).

Ak je stratus veľmi tenký, môže spôsobiť koróny okolo Slnka alebo Mesiaca. Pri veľmi nízkych teplotách môže za zvláštnych okolností vyvolať aj halové javy.

Ak zrážky zo stratu dosahujú zemský povrch, majú podobu mrholenia, ľadových ihličiek alebo snehových zŕn.

Vznik:

Vrstva stratu sa tvorí v dôsledku ochladenia najnižších vrstiev atmosféry. Stratus vo forme útržkov alebo zdrapov je vlastne prechodné štádium krátkeho trvania buď pri vytváraní alebo pri rozpadávaní súvislej vrstvy stratu. Roztrhaný Stratus (fractus) sa môže tiež vyskytnúť ako sprievodný oblak (pannus) vzniknutý následkom turbulencie vo vrstvách vzduchu zvlhčeného zrážkami, ktoré padajú z altostratu, nimbostratu, cumulonimbu alebo cumulu.

Stratus sa môže vytvoriť aj zo stratocumulu. To sa stáva keď sa z akéhokoľvek dôvodu - okrem vypadávania zrážok - spodná hranica stratocumulu zníži alebo stratí svoju členitosť a charakteristický vzhľad.

V prímorských oblastiach dochádza často k tvoreniu stratu pri pomalom pohybe vrstvy hmly od mora k pobrežiu. Pri zahriatí zemského povrchu pevniny alebo zosilnení vetra smerom k pevnine sa hmla, ktorá vznikla nad morom, zdvíha nad pobrežie a mení sa tak na oblak - Stratus.

 

Podobné oblaky:
a) Cirrus

Vplyvom veterných pomerov nadobúda niekedy Stratus miestami podobu hrubých vlákien. Tieto vlákna sa líšia od vlákien oblaku Cirrus tým, že - okrem pohľadu proti Slnku - nie sú taká biele a také rozplývavé a že sa rýchlo menia.

b) Cirrostratus

Tenká vrstva stratu sa môže zamieňať s cirrostratom. Stratus však nie je tak žiarivo biely, okrem pohľadu proti Slnku. Okrem toho u stratu sa môžu tvoriť koróny.

c) Altostratus

Stratus sa líši od altostratu tým, že nerozmazáva obrysy Slnka (Slnko sa nejaví ako za matným sklom).

d) Nimbostratus

Hustá vrstva stratu môže byť zamieňaná s nimbostratom. Na rozlíšenie oboch druhov oblakov sa používajú tieto kritériá:

- Stratus má všeobecne spodnú stranu zreteľnejšie ohraničenú a oveľa jednotvárnejšiu ako Nimbostratus. Okrem toho Stratus má „suchý“ výzor, ktorý dosť silno kontrastuje s „mokrým“ výzorom nimbostratu.

- cez pomerne slabú vrstvu stratu možno zreteľne rozoznať obrysy Slnka alebo Mesiaca, aspoň jeho najtenšími miestami. Naproti tomu Nimbostratus vo všetkých svojich častiach Slnko alebo Mesiac úplne zakrýva.

- ak sa pri pozorovaní oblakov vyskytujú zrážky, je pomerne ľahké rozlíšiť stratus od nimbostratu: zo stratu môže maximálne slabo mrholiť, alebo vypadávať ľadové ihličky či snehové zrná, zatiaľ čo z nimbostratu takmer vždy vypadáva dážď alebo sneh, popr. zmrznutý dážď alebo krúpy. Ťažkosti však môžu vzniknúť v tom prípade, ak zrážky padajú z oblaku vo vyššej hladine a prechádzajú vrstvou stratu. V tomto prípade sa temná a jednotvárna vrstva stratu výrazne podobná nimbostratu a môže sa ľahko zameniť.

- Stratus sa vyskytuje len za slabého vetra alebo bezvetria, zatiaľ čo výskyt nimbostratu je spojený s miernym alebo silným vetrom. Toto kritérium však nesmie byť použité len samo o sebe k rozlíšeniu oboch druhov.

- hustá vrstva stratu sa najčastejšie vytvára, bez toho, aby pred jej vznikom existovali akékoľvek iné oblaky, aspoň v nízkom a strednom poschodí. Naproti tomu Nimbostratus sa tvorí takmer vždy až po vytvorení iných oblakov (obyčajne stredného poschodia). Môže sa tiež vyvinúť z predtým existujúcich oblakov.

e) Stratocumulus

Stratus sa líši od stratocumulu tým, že nie je zložený z menších oblačných častí, či už spojených alebo nie.

f) Cumulus

Roztrhané kusy stratu sa líšia od roztrhaných cumulov (fractus) tým, že u stratu nie sú také biele a také husté ako u cumulu. Okrem toho Stratus tohto tvaru má oveľa menší vertikálny rozsah.

Tvary, odrody, zvláštnosti, sprievodné oblaky a materské oblaky:

Druh

Tvary

môže byť iba jeden

Odrody

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Zvláštnosti

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Sprievodné oblaky

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Materské oblaky

môže byť iba jeden

Stratus - St

Nebulosus - neb

Fractus - fra

Translucidus - tr

Opacus - op

Undulatus - un

Praecipitatio - pra

žiadne

Nimbostratogenitus - nsgen

Cumulogenitus - cugen

Cumulonimbogenitus - cbgen

 

8.1. Tvar Stratus nebulosus - St neb - hmlistá sloha

Druh Stratus, tvar nebulosus (zahmlený, hmlistý)

Popis: Oblačný závoj alebo vrstva hmlového jednotvárneho vzhľadu bez viditeľnej štruktúry.

 

zvláštnosti a odrody

translucidus

opacus

undulatus

praecipitatio

Odroda Translucidus - tr - presvecovaný

Menšie alebo väčšie skupiny oblakov alebo vrstvy, ktoré sú v prevažnej časti také priesvitné, že je cez ne viditeľná poloha Slnka alebo Mesiaca. Výskyt tejto odrody vylučuje výskyt odrody opacus.

Stratus nebulosus translucidus

St neb tr

x

x

x

Odroda Opacus - op - tmavý

Menšie alebo väčšie skupiny oblakov alebo vrstvy, ktorých prevážna časť je taká hustá, že cez ne vôbec nie je možné vidieť polohu Slnka. alebo Mesiaca. Výskyt tejto odrody vylučuje výskyt odrody translucidus.

x

Stratus nebulosus opacus

St neb op

x

x

Odroda Undulatus - un - vlnový

Menšie alebo väčšie skupiny alebo vrstvy oblakov sú usporiadané do vĺn. Také vlny sa môžu vyskytovať buď v pomerne celistvej oblačnej vrstve, alebo u oblakov zložených z jednotlivých oblačných častí, ktoré môžu spolu súvisieť alebo môžu byť vzájomne oddelené. častokrát je možné pozorovať aj dvojitý systém vĺn.

treba nafotiť

Stratus nebulosus opacus undulatus

St neb op un

treba nafotiť

x

Zvláštnosť Praecipitatio - pra - padajúci, zrážkové pruhy

Z oblaku vypadávajú zrážky (dážď, mrholenie, sneh, krúpky, krúpy) a dosahujú až na zem. Padajúce zrážky tvoria akoby predĺženie oblaku.

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

 

8.2. Tvar Stratus fractus - St fra - roztrhaná sloha

Druh Stratus, tvar fractus (zlomený, roztrhaný)

Popis: Oblaky v podobe nepravidelných roztrhaných kúskov

 

zvláštnosti a odrody

translucidus

opacus

undulatus

praecipitatio

Odroda Translucidus -  presvecovaný

Stratus fractus translucidus

St fra tr

x

x

x

Odroda Opacus - tmavý

x

Stratus fractus opacus

St fra op

x

x

Odroda Undulatus -  vlnový

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

x

Zvláštnosť Praecipitatio -  padajúci, zrážkové pruhy

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

 

8.3. Tvar Stratus bez konkrétneho tvaru ale s niektorou z odrôd alebo zvláštností

Druh Stratus, tvar žiadny

 

zvláštnosti a odrody

translucidus

opacus

undulatus

praecipitatio

Odroda Translucidus -  presvecovaný

treba nafotiť

x

x

x

Odroda Opacus - tmavý

x

Stratus opacus

St op

x

x

Odroda Undulatus -  vlnový

treba nafotiť

Stratus opacus undulatus

St op un

Stratus undulatus

St un

x

Zvláštnosť Praecipitatio -  padajúci, zrážkové pruhy

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

treba nafotiť

 

8.4. Ďalšie variácie a obrázky Stratu

Stratus nebulosus opacus

St neb op

 

 

 

 

 

 

8.5. Materské oblaky druhu Stratus

Sú to také oblaky, z ktorých može Stratus vzniknúť

 

Stratus nimbostratogenitus - St nsgen

Stratus cumulogenitus - Sc cugen

Stratus cumulonimbogenitus - Sc cbgen

treba nafotiť

treba nafotiť treba nafotiť

 

9. Cumulus - Cu - kopa

Druh (latinský): Cumulus

Druh (slovenský): Kopa

Skratka: Cu

Popis:

Cumulus je oblak so základňou vo výške 500 až 2000 m, a s vrcholom vo výške od 3000 do 7000 m. Cumulus sú prevažne osamotené oblaky, obvykle husté a s ostro ohraničenými obrysmi, vyvíjajúce sa smerom hore v tvare kôp, kupolí alebo veží. Ich horná časť má často podobu karfiolu. Časti oblaku ožiarené Slnkom bývajú najčastejšie žiarivo biele, základňa oblaku býva pomerne tmavá a takmer vodorovná.

Fyzikálne zloženie a vzhľad:
Oblaky Cumulus sa skladajú hlavne z vodných kvapôčok. Ľadové kryštály sa môžu tvoriť v tých častiach oblaku, kde je teplota značne pod 0 ° C.

Oblaky Cumulus sa môžu vyskytovať súčasne v rôznych štádiách vertikálneho vývoja. Môžu mať len malý vertikálny rozsah a malé zaoblené vrcholky a málo vyvinuté výbežky (humilis). Môžu mať tiež značný vertikálny rozsah a vrchnú časť rozdelenú na mnoho nadúvajúcich sa výbežkov (mediokris, congestus), takže svojím vzhľadom často pripomínajú karfiol. Niekedy sa vyskytujú Cumuly v tvare malých oblakov s roztrhanými okrajmi, ktorých obrysy sa plynule menia, často veľmi rýchlo (fractus).

Niekedy sú Cumuly (obyčajne stredne vertikálne vyvinuté) usporiadané do radov, ktoré sú približne rovnobežné so smerom vetra.

Cumuly silno vertikálne vyvinuté môžu byť zdrojom zrážok. V tropických krajinách dávajú často výdatné zrážky vo forme prehánok.

Vznik:

Cumuly vznikajú vo výstupných prúdoch, ktoré sa tvoria v spodných vrstvách atmosféry pri dostatočne veľkom vertikálnom gradiente teploty (veľké ubúdanie teploty s výškou). Také veľké vertikálne teplotné gradienty vznikajú rôznymi spôsobmi, z ktorých najbežnejšie sú:

- zahrievanie zemského povrchu slnečným žiarením,

- plynulé zahrievanie spodných vrstiev studenej vzduchovej hmoty prúdiacej nad pomerne teplým zemským povrchom.

Pred vznikom Cumulov sa často v určitých miestach objavuje dymno, z ktorého sa potom vyvinie oblak..

Cumuly môžu tiež vzniknúť z altocumulov alebo stratocumulov. Môžu tiež vzniknúť premenou stratocumulov alebo stratu - často nad pevninou v ranných hodinách.

Podobné oblaky:
a) Altocumulus a Stratocumulus

Malé Cumuly môžu byť tak početné a tak husto rozložené, že sa podobajú vrstve stratocumulu alebo altocumulu, najmä ak sú blízko horizontu. Takéto oblaky je nutné klasifikovať ako Cumulus, ak ich vrcholky zachovávajú tvar kopule a ak sa ich základne nespojili.

b) Altostratus a Nimbostratus

Ak sa veľmi rozsiahly Cumulus, z ktorého padajú zrážky, nachádza priamo nad pozorovateľom, môže byť pokladaný za altostratus alebo nimbostratus. Rozlíšenie môže uľahčiť charakter zrážok. Ak sú zrážky prehánkového typu, ide o oblak Cumulus.

c) Kumulonimbus

Vzhľadom na to, že Cumulonimby všeobecne vznikajú ďalším vývojom z Cumulov, je veľakrát ťažké rozlíšiť Cumulus silno vertikálne vyvinutý od cumulonimbu. Oblak zostáva Cumulom, ak si ešte udržuje v horných vzdúvajúcich sa partiách všade ostré obrysy a ak nikde nemá vláknitú alebo rebrovitú štruktúru. Ak nemožno podľa iných kritérií rozhodnúť, či sa má oblak pomenovať Cumulus alebo kumulonimbus, platí konvencia, že oblak, ktorý nie je sprevádzaný bleskami, hrmením alebo krúpami, je Cumulus.

d) Roztrhaný Stratus

Roztrhaný Cumulus (fractus) sa líši od roztrhaného stratu (Stratus fractus) tým, že má väčší vertikálny rozsah, obvykle je belší a menej priesvitný. Okrem toho roztrhané Cumuly na rozdiel od roztrhaných stratov majú vrcholy zaoblené alebo v podobe kupol.

Tvary, odrody, zvláštnosti, sprievodné oblaky a materské oblaky:

Druh

Tvary

môže byť iba jeden

Odrody

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Zvláštnosti

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Sprievodné oblaky

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Materské oblaky

môže byť iba jeden

Cumulus - Cu

Fractus - fra

Humilis - hum

Mediocris - med

Congestus - con

Radiatus - ra

Virga - vir

Praecipitatio - pra

Arcus - arc

Tuba - tub

Pannus - pan

Pileus - pil

Velum - vel

Altocumulogenitus - acgen

Stratocumulogenitus - scgen

 

Odrody, zvláštnosti a sprievodné oblaky u druhu Cumulus:

Odroda Radiatus - ra - radený, lúčovitý: Oblaky sú usporiadané v širokých rovnobežných pásoch, ktoré sa vplyvom perspektívy zdanlivo zbiehajú v jednom bode na obzore. Ak sa oblačné pásy rozprestierajú na celej oblohe, zdanlivo sa zbiehajú do dvoch protiľahlých bodov.

 

Zvláštnosť Virga - vir - štetcový, metličkový: Zrážkové pruhy smerujúce kolmo alebo šikmo pod základňu oblaku a nedosahujú zemský povrch.

 

Zvláštnosť Praecipitatio - pra - padajúci, zrážkové pruhy: Z oblaku vypadávajú zrážky (dážď, mrholenie, sneh, krúpky, krúpy) a dosahujú až na zem. Padajúce zrážky tvoria akoby predĺženie oblaku.

 

Zvláštnosť Arcus - arc - oblúk: Hustý valcovitý horizontálny oblak s okrajmi viac alebo menej riasnatými. Vytvára sa na prednej strane určitých pohybujúcich sa oblakov a pri väčšom rozsahu má vzhľad tmavého hrozivého oblúku. Vyskytuje sa u druhov cumulonimbus, zriedka aj cumulus.

 

Zvláštnosť Tuba - tub - trubica: Oblačný stĺp alebo obrátený oblačný kúžeľ či lievik vychádzajúci zo základne oblaku. Je príznakom silného víru vznikajúceho tornáda.

 

Sprievodný oblak Pannus - pan - kus látky, súkno: Roztrhané časti oblaku pod jeho základňou, ktoré sa môžu niekedy spojiť do súvislej vrstvy. Môžu sa spojiť aj s oblakom, pod ktorým sú.

 

Sprievodný oblak Pileus - pil - klobúk: Sprievodný oblak menšieho horizontálneho rozsahu v podobe čiapky alebo kapucne vyskytujúci sa nad vrcholkami kopovitých oblakov, ktoré ním často prerastajú. Dosť často možno pozorovať i niekoľko týchto sprievodných oblakov nad sebou.

 

Sprievodný oblak Velum - vel - plachta: Sprievodný závojový oblak veľkého horizontálneho rozsahu vyskytujúci sa vedľa, tesne nad alebo priamo na vrchole jedného alebo viacerých kopovitých oblakov, ktoré ním často prerastajú. Môže sa ľahko zameniť s altostratom alebo altocumulom.

 

9.1. Tvar Cumulus fractus - Cu fra - roztrhaná kopa

Druh Cumulus, tvar fractus (polámaný, roztrhaný)

Popis: Oblaky v podobe nepravidelných roztrhaných kúskov.

 

Cumulus fractus radiatus

Cu fra ra

Cumulus fractus virga

Cu fra vir

 

 

 

 

 

9.2. Tvar Cumulus humilis - Cu hum - nízka, plochá kopa

Druh Cumulus, tvar humilis (nízky)

Popis: Oblaky v podobe kôp malého vertikálneho rozsahu. Javia sa obvykle ako sploštené s rovnou základňou. Približný pomer výšky ku šírke oblaku je 1:2.

 

Cumulus humulis radiatus

Cu hum ra

Cumulus humulis radiatus

Cu hum ra

Cumulus humilis virga

Cu hum vir

 

 

 

 

9.3. Tvar Cumulus mediocris - Cu med - stredne vysoká kopa

Druh Cumulus, tvar mediocris (stredne vysoký)

Popis: Oblaky v podobe kôp stredného vertikálneho rozsahu, ktorých vrcholky majú pomerne malé výbežky a môžu občas strácať pevne ohraničený okraj. Približný pomer výšky ku šírke oblaku je 1:1.

 

Cumulus mediocris pileus

Cu med pil

Cumulus mediocris pileus

Cu med pil

Cumulus mediocris radiatus

Cu med rad

Cumulus mediocris radiatus

Cu med ra

Cumulus mediocris velum

Cu med vel

Cumulus mediocris virga

Cu med vir

 

9.4. Tvar Cumulus congestus - Cu con - nahromadená kopa

Druh Cumulus, tvar congestus (nahromadený)

Popis: Kopovité oblaky mohutného vertikálneho rozsahu so silno vyvinutými výbežkami. Ich horné časti majú často podobu karfiolu. Oblaky ako také sa často spájajú do väčších celkov vytvárajúc podobu radov, hradieb, vĺn a pod.

 

Cumulus congestus

Cu con

Cumulus congestus pileus

Cu con pil

Cumulus congestus pileus

Cu con pil

Cumulus congestus praecipitatio

Cu con pra

Cumulus congestus arcus praecipitatio pannus

Cu con arc pra pan

 

Cumulus congestus pileus velum

Cu con pil vel

           

Cumulus congestus velum

Cu con vel

Cumulus congestus pileus

Cu con pil

Cumulus congestus praecipitatio

Cu con pra

Cumulus congestus virga

Cu con vir

   

 

9.5. Ďalšie variácie a obrázky Cumulov

Cumulus pannus

Cu pan

         

 

9.6. Materské oblaky druhu Cumulus

Sú to také oblaky, z ktorých može Cumulus vzniknúť

 

Cumulus altocumulogenitus - Cu acgen

Cumulus Stratocumulogenitus - Cu scgen

treba nafotiť

treba nafotiť

 

 

10. Cumulonimbus - Cb - Dažďová (búrková) kopa

Druh (latinský): Cumulonimbus

Druh (slovenský): Dažďová (búrková) kopa

Skratka: Cb

Popis:

Mohutný a hustý búrkový oblak veľmi značného vertikálneho rozsahu v podobe hôr alebo obrovských veží. Aspoň časť jeho vrcholu je obvykle hladká alebo vláknitá alebo rebrovitá a takmer vždy sploštená. Táto časť sa časť rozširuje do podoby nákovy alebo širokého náznaku chochola, keď výstupné prúdu narazia na hornú hranicu troposféry. Cumulonimbus môže svojou výškou zasahovať aj do stratosféry. Pod základňou oblaku, zvyčajne veľmi tmavou, sa často vyskytujú nízke roztrhané oblaky, ktoré môžu, ale nemusia s cumulonimbom súvisieť. Vyskytujú sa tiež zrážky sprevádzané bleskami a hrmením.

Fyzikálne zloženie a vzhľad:
Cumulonimby sa skladajú jednak z vodných kvapôčok, jednak, najmä v horných častiach, z ľadových kryštálov. Obsahujú však tiež veľké dažďové kvapky a často i snehové vločky, snehové krúpy, zmrznutý dážď alebo krúpy či krúpky. Vodné kvapôčky a dažďové kvapky môžu byť silno prechladené, tj. udržujú sa v kvapalnom stave aj pri teplote hlboko pod -0°C.

Horizontálne i vertikálne rozmery cumulonimbu sú také veľké, že charakteristický tvar cumulonimbu ako celku je možné vidieť len zo značnej vzdialenosti. V počiatočnom štádiu sa kumulonimbus vyvíja z cumulov, na jeho vrchole sa objavujú zaoblené výbežky a ich hornej časti začínajú strácať svoje ostré obrysy. Potom dochádza k úplnej premene celej hornej časti, ktorá sa zmení na vláknitú alebo rebrovitú oblačnú masu a často nadobúda podobu nákovy. Pri veľmi nízkych teplotách sa môže vláknitá štruktúra rozšíriť na celý oblak.

Cumulonimby sa môžu vyskytovať buď osamotene alebo v súvislom rade, ktorý potom vyzerá ako mohutná stena. Ak sa nachádza cumulonimbus nad pozorovateľom, sú horné časti oblaku zakryté jeho rozľahlou základňou alebo nízkymi roztrhanými oblakmi. Niekedy sa stáva, že hornej časti cumulonimbu sa spoja s altostratom alebo nimbostratom. Niekedy môže vzniknúť kumulonimbus tiež priamo v hmote altostratu alebo nimbostratu.

Cumulonimbus pôsobí často ponurným, hrozivým a strach vzbudzujúcim dojmom, ktorý sa obvykle ešte zosilňuje hrmením a bleskami a stupňuje sa ďalej s príchodom silných lejákov, krupobitia, snehových a veterných búrok so sprievodnými javmi, ako sú mamma alebo zriedkavejšie tuba, ktoré keď sa dotkne zemského povrchu, stáva sa tornádom.

Vznik:

Cumulonimby sa normálne tvoria postupnou premenou z veľkých, silno vyvinutých cumulov. Podmienky pre vznik cumulonimbov sú analogické ako pre vznik cumulov.

Mnohokrát sa môžu cumulonimby vyvinúť z altocumulu alebo stratocumulu, ktorých horné časti majú výbežky v podobe veží. Ak sa vyvinie kumulonimbus z altocumulu, má nezvyčajne vysokú základňu. Cumulonimby sa tiež môžu vytvoriť premenou niektorých častí altostratu alebo nimbostratu.

Podobné oblaky:
a) Nimbostratus

Ak kumulonimbus pokrýva veľkú časť oblohy, môže sa ľahko zameniť za nimbostratus, najmä ak máme oblak identifikovať len podľa vzhľadu jeho spodnej časti. V takýchto prípadoch umožňuje rozlíšenie medzi cumulonimbom a nimbostratom charakter zrážok. Ak sú zrážky charakteru prehánkového alebo ak sú sprevádzané bleskami, hrmením alebo krúpami, ide o cumulonimbus.

b) Cumulus

Niektoré cumulonimby sa podobajú veľkým, silno vyvinutým cumulom. Oblak je cumulonimbom, ak aspoň niektoré miesta jeho horných častí strácajú ostrosť obrysov alebo sa u nich ukazuje vláknitá alebo rebrovitá štruktúra. Ak nie je možné určiť na základe uvedených kritérií, či ide o cumulus alebo cumulonimbus, potom sa konvenčne oblak pokladá za kumulonimbus, ak pozorujeme blesky, hrmenie alebo krúpy.

Tvary, odrody, zvláštnosti, sprievodné oblaky a materské oblaky:

Druh

Tvary

môže byť iba jeden

Odrody

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Zvláštnosti

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Sprievodné oblaky

môžu byť skombinované (pozri tabuľku nižšie)

Materské oblaky

môže byť iba jeden

Cumulonimbus - Cb

Calvus - cal

Capillatus - cap

žiadne

Incus - inc

Mamma - mam

Virga - vir

Praecipitatio - pra

Arcus - arc

Tuba - tub

Pannus - pan

Pileus - pil

Velum - vel

Altocumulogenitus - acgen

Altostratogenitus - asgen

Nimbostratogenitus - nsgen

Stratocumulogenitus - scgen

Cumulogenitus - cugen

 

Zvláštnosti a sprievodné oblaky u druhu Cumulonimbus:

Zvláštnosť Incus - inc - nákova, kovadlina: Horná časť búrkového oblaku sa rozširuje do podoby nákovy. Jej vzhľad je buď hladký, vláknitý alebo rebrovitý.

 

Zvláštnosť Mamma - mam- prsnatý: Na spodnej strane oblaku visia zaoblené výbežky v podobe ženských pŕs.

 

Zvláštnosť Virga - vir - štetcový, metličkový: Zrážkové pruhy smerujúce kolmo alebo šikmo pod základňu oblaku a nedosahujú zemský povrch.

 

Zvláštnosť Praecipitatio - pra - padajúci, zrážkové pruhy: Z oblaku vypadávajú zrážky (dážď, mrholenie, sneh, krúpky, krúpy) a dosahujú až na zem. Padajúce zrážky tvoria akoby predĺženie oblaku.

 

Zvláštnosť Arcus - arc - oblúk: Hustý valcovitý horizontálny oblak s okrajmi viac alebo menej riasnatými. Vytvára sa na prednej strane určitých pohybujúcich sa oblakov a pri väčšom rozsahu má vzhľad tmavého hrozivého oblúku. Vyskytuje sa u druhov cumulonimbus, zriedka aj cumulus.

 

Zvláštnosť Tuba - tub - trubica: Oblačný stĺp alebo obrátený oblačný kúžeľ či lievik vychádzajúci zo základne oblaku. Je príznakom silného víru vznikajúceho tornáda.

 

Sprievodný oblak Pannus - pan - kus látky, súkno: Roztrhané časti oblaku pod jeho základňou, ktoré sa môžu niekedy spojiť do súvislej vrstvy. Môžu sa spojiť aj s oblakom, pod ktorým sú.

 

Sprievodný oblak Pileus - pil - klobúk: Sprievodný oblak menšieho horizontálneho rozsahu v podobe čiapky alebo kapucne vyskytujúci sa nad vrcholkami kopovitých oblakov, ktoré ním často prerastajú. Dosť často možno pozorovať i niekoľko týchto sprievodných oblakov nad sebou.

 

Sprievodný oblak Velum - vel - plachta: Sprievodný závojový oblak veľkého horizontálneho rozsahu vyskytujúci sa vedľa, tesne nad alebo priamo na vrchole jedného alebo viacerých kopovitých oblakov, ktoré ním často prerastajú. Môže sa ľahko zameniť s altostratom alebo altocumulom.

 

10.1. Tvar Cumulonimbus calvus - Cb cal - lysá, plešatá dažďová (búrková) kopa

Druh Cumulonimbus, tvar calvus (lysý, plešatý)

Popis: Búrkové oblaky, ktorých aspoň niektoré výbežky hornej časti začínajú strácať kopovité obrysy, ale v žiadnej ich časti sa ešte nedá pozorovať riasnatá štruktúra. Výbežky majú vzhľad belavej oblačnej hmoty s viac menej vertikálnym rebrovaním.

 

Cumulonimbus calvus Cb cal

Cumulonimbus calvus incus praecipitatio

Cb cal inc pra

Cumulonimbus calvus praecipitatio

Cb cal pra

Cumulonimbus calvus praecipitatio

Cb cal pra

Cumulonimbus calvus virga

Cb cal vir

 

 

10.2. Tvar Cumulonimbus capillatus - Cb cap - vlasatá dažďová (búrková) kopa

Druh Cumulonimbus, tvar capillatus (vlasatý)

Popis: Búrkové oblaky, ktoré majú v hornej časti zreteľne patrnú riasnatú, vláknitú alebo rebrovitú štruktúru cirrov v podobe nákovy, náznaku chochola alebo obrovskej neusporiadanej hrivy. V súvislosti s takými oblakmi sa obvykle vyskytujú prehánkové lejáky alebo búrky sprevádzané často víchricou a niekedy krupobitím. Často je možné pozorovať zrážkové pruhy (virga).

 

Cumulonimbus capillatus incus

Cb cap inc

Cumulonimbus capillatus incus

Cb cap inc

Cumulonimbus capillatus incus

Cb cap inc

Cumulonimbus capillatus incus

Cb cap inc

Cumulonimbus capillatus incus

Cb cap inc

Cumulonimbus capillatus incus

Cb cap inc

 

 

 

 

 

 

Cumulonimbus capillatus incus mamma

Cb cap inc mam

Cumulonimbus capillatus praecipitatio

Cb cap pra

Cumulonimbus capillatus virga

Cb cap vir

 

Cumulonimbus capillatus incus mamma virga

Cb cap inc mam vir

 

 

 

10.3. Ďalšie variácie a obrázky Cumulonimbov

Cumulonimbus arcus

Cb arc

Cumulonimbus arcus

Cb arc

Cumulonimbus arcus

Cb arc

Cumulonimbus arcus

Cb arc

Cumulonimbus incus arcus

Cb inc arc

Cumulonimbus arcus pannus

Cb arc pan

 

 

 

 

 

 

Cumulonimbus arcus pannus

Cb arc pan

Cumulonimbus arcus praecipitatio pannus

Cb arc pra pan

Cumulonimbus mamma

Cb mam

Cumulonimbus mamma

Cb mam

Cumulonimbus mamma praecipitatio

Cb mam pra

Cumulonimbus mamma praecipitatio

Cb mam pra

 

 

 

 

 

 

Cumulonimbus mamma praecipitatio

Cb mam pra

Cumulonimbus pannus

Cb pan

Cumulonimbus arcus praecipitatio

Cb arc pra

Cumulonimbus arcus praecipitatio pannus

Cb arc pra pan

Cumulonimbus mamma praecipitatio

Cb mam pra

Cumulonimbus praecipitatio pannus

Cb pra pan

 

 

 

 

 

 

Cumulonimbus praecipitatio tuba

Cb pra tub

Cumulonimbus praecipitatio virga

Cb pra vir

Cumulonimbus virga

Cb vir

Cumulonimbus tuba

Cb tub

Cumulonimbus praecipitatio tuba

Cb pra tub

Cumulonimbus tuba pannus

Cb tub pan

 

10.4. Materské oblaky druhu Cumulonimbus

Sú to také oblaky, z ktorých može Cumulonimbus vzniknúť

 

Cumulonimbus altocumulogenitus - Cb acgen

Cumulonimbus altostratogenitus - Cb asgen Cumulonimbus nimbostratogenitus - Cb nsgen

Cumulonimbuss Stratocumulogenitus - Cb scgen

Cumulonimbus cumulogenitus - Cb cugen

treba nafotiť

treba nafotiť treba nafotiť treba nafotiť treba nafotiť

 

 

C. ZVLÁŠTNE A ZÁHADNÉ OBLAKY

 

1. Atómové hríby

 

Pojem atómový hríb je používaný pre oblak vzniknutý pri pozemnom výbuchu atómovej (A-bomba) alebo vodíkovej bomby (H-bomba). Tento názov je používaný v súvislosti so špecifickým tvarom, ktorý tento oblak nadobúda.
Jadrová explózia je veľmi krátkym dejom, ktorý prebehne ako rýchle reťazové štiepenie vhodného štiepneho materiálu najmä uránu-235 alebo plutónia-239 (jadrový výbuch) alebo zlučovanie jadier ľahkých prvkov, akými sú vodík, deutérium (2H) alebo lítium (termonukleárny výbuch). Pri oboch spomínaných reakciách sa uvoľní obrovské množstvo energie (tepla), ktoré spôsobí, že sa obal bomby roztrhne a následne vyparí, čo umožní expanziu plynov a štiepnych fragmentov do okolitého priestoru - prebehne vlastný výbuch. Pri jadrovom výbuchu vzniká celý rad štiepnych produktov a nových prvkov (transuránov).
Z pohľadu meteorologického či skôr fyzikálno-chemického predstavuje jadrový výbuch kotol, ktorý vo svojom epicentre zahreje vzduch a okolitý zemský povrch na obrovskú teplotu, čo rozbehne konvekčný cyklus, čiže lokálnu termiku. Horúca vzduchová masa začne stúpať vplyvom svojej nižšej hustoty (vzhľadom k okolitému chladnejšiemu vzduchu) smerom hore a začne so sebou unášať výbuchom zvírený prach. Za stúpajúcou bunkou horúceho vzduchu sa vytvorí podtlak, čím sa do výstupného stĺpu začne nasávať okolitý vzduch z prízemnej vrstvy. Ten sa ďalej priechodom cez horúci povrch nad epicentrom výbuchu ohreje, čo jeho postup smerom nahor ešte podporí. Celý kolobeh prebieha na báze komínového efektu a to tak dlho, kým sa krajina pod epicentrom dostatočne neochladí.
Kondenzácia vodnej pary prítomnej vo vystupujúcom vzduchu potom prebehne vo výškach nad úrovňou kondenzačnej hladiny. Preto bývajú horné partie atómových hríbov zvyčajne žiarivo biele. Niekedy môže vrchol hríbu vystúpiť do výšok, kde je teplota okolitého vzduchu pod bodom mrazu. Vodná para v ňom obsiahnutá sa ešte viac ochladí a dôjde v vytvoreniu ľadových kryštálikov.
Aj keď je atómový hríb oblakom konvektívnym, nemožno jeho zloženie pripodobniť k oblakom druhu kumulonimbus úplne. Okrem vyššie spomínanej vodnej pary a ľadovým kryštálikom v horných partiách oblaku, je tu nezanedbateľný obsah prachových častíc, ktoré v normálnych oblakoch nenájdeme. Koncentrácia prachových častíc s výškou klesá. Ich celkové množstvo uvedené do výšky závisí nielen od tonáže bomby, ale aj na výške v ktorej došlo k explózii a na kvalite zemského povrchu na mieste výbuchu (púšť, skala, vodná hladina).
Ako už bolo uvedené vyššie, v závislosti na sile výbuchu môže stúpavý prúd vystúpiť až do výšok nad 10 km, takže v jeho horných partiách sa tvoria z podchladených kvapôčok ľadové kryštáliky. Niekedy je možné na vrcholkoch atómových hríbov pozorovať ľahké závoje oblakov pileus. Ich vznik je zapríčinený vyzdvihnutím vzduchovej (horizontálnej vrstvy), ktorá je vytláčaná nahor postupujúcim konvektívnymi prúdom. Tieto závoje vznikajú najmä u hríbov vzniknutých silnými termojadrovými výbuchmi s energiou nad 10 megaton.
Stabilita a doba výskytu atómových hríbov je závislá na sile výbuchu, tak i na podmienkach panujúcich v atmosfére (rýchlosť prúdenia, výškový teplotný gradient, vlhkosť vzduchu a pod). Za ideálnych podmienok sa oblak môže vyskytovať až desiatky minút kým sa nerozpadne.
Istou obdobou atómového hríbu je hríbovitý oblak vzniknutý pri explóziách veľkých meteoritov alebo komét, ktoré buď dosiahnu zemského povrchu, alebo ktoré explodujú v atmosfére. Tieto prípady potom vyzerajú tak, ako by naspodku vybuchla bomba a vytvoril sa atómový hríb s typickými prúdmi dymu zdola nahor. Tieto prípady bolo možné pozorovať pri explózii novozélandského meteoritu (7.7.1999) či pri strete kométy Shoemaker-Levy 9 s planétou Jupiter (22.7.1994).

 

 

2. Oblaky z požiarov

 

Spalné produkty z veľkých požiarov (napr. z požiarov lesov, benzínových skladísk či ropných vrtov) nadobúdajú často vzhľad hustého tmavého a rýchlo sa rozširujúceho oblaku, ktorý sa podobá silno vyvinutému konvekčnému oblaku. Líši sa však od neho väčšou rýchlosťou vývoja a temnejšou farbou. Spalné produkty požiarov pochádzajúce napr. z požiarov tropických stepí alebo z veľkých lesných požiarov, môžu byť zanášané vetrom do značne veľkých vzdialeností od miesta vzniku. Potom dostávajú podobu riadneho slohovitého závoja, cez ktorý je vidno Slnko alebo Mesiac modro sfarbené.

 

3. Oblaky zo sopečných výbuchov

 

Oblaky, ktoré vznikajú pri vulkanických erupciách, vyzerajú ako kopovité oblaky mimoriadne silno vyvinuté s rýchlo rastúcimi výbežkami. Môžu sa vo veľkých výškach rozšíriť na rozsiahle oblasti. Obloha pritom nadobúda osobitné charakteristické sfarbenie, ktoré trvá až niekoľko týždňov.
Oblaky vzniknuté zo sopečných výbuchov sú zložené hlavne z prachu alebo iných pevných čiastočiek rôznych veľkostí, ale niektoré časti týchto oblakov môžu byť zložené prevažne z vodných kvapôčok, takže niekedy môžu byť aj zdrojom zrážok.

 

4. Kelvin-Helmholtzove oblaky

 

Kelvin-Helmholtzove oblaky sú veľmi zvláštnymi a zriedkavo sa vyskytujúcimi oblakmi, resp. tvarmi oblakov najmä u druhu Cirrus. Vyskytujú sa však aj u druhov Altocumulus a Stratocumulus a dá sa predpokladať, že sa môžu vyskytnúť aj u druhu Stratus. Tieto oblaky vďaka svojmu zvlnenému výzoru môžu predstavovať v podstate istú variáciu na tvar undulatus. Tvar undulatus je v prípade druhu Altocumulus a Stratocumulus podľa platnej systematiky povolený, avšak u druhu Cirrus nie. Možno aj to bolo dôvodom, prečo sa presadil práve prívlastok Kelvin-Helmholtz.
Názov tohto oblačného tvaru však nie je odvodený od mien jeho objaviteľov, ako by sa možno mohlo na prvý pohľad zdať, ale od fyzikálneho deja, ktorý sa pri jeho vzniku uplatňuje - Kelvin Helmholtzovej instability. Tá sa uplatňuje v miestach, kde sa stýkajú dve prúdiacej tekutiny (kvapalina-kvapalina, kvapalina-plyn, plyn-plyn), ktorých vlastnosti sú rôzne (najmä hustota a rýchlosť ich pohybu). V praxi sa vždy aj pri dokonalejšom laminárnom prúdení vyskytnú drobné zakrivenia prúdnic (turbulencie), čo vo svojom dôsledku spôsobí, že prúd rýchlejšie sa pohybujúceho médiá vyvolá nepatrnú odstredivú silu, ktorá striedavo vedie k zmene tlaku v miestach styku oboch tekutín. Začne sa tak tvoriť vlnenie, ktoré sa postupne zosilňuje a pôvodne malé vlnky sa začnú vo svojich vrcholových partiách čeriť, tak ako to poznáme napríklad, keď fúka silný vietor nad pokojnou hladinou rybníka. V konečnej fáze začne vlnenie formovať uzavreté turbulentné bunky, ktoré sa nazývajú tiež „mačacie oči“.
Rozdiel v samotnom princípe vzniku Kelvin-Helmholtzovej oblačnosti na rozdiel od bežných oblakov tvaru undulatus je teda zreteľný. Oblaky undulatus vznikajú vďaka tzv. stojatému vlneniu), ktoré jednu vzduchovú hmotu vytláča striedavo hore a dolu, pričom práve v maximách týchto vĺn (a nikde inde) oblaky vznikajú. Naproti tomu tvar Kelvin-Helmholtz vzniká na už existujúcom oblaku, na ktorý pôsobí v horizontálnom smere rýchlo sa pohybujúci vzduch, ktorý sa na horných partiách čerí, niekedy dokonca až prelieva.

 

5. Záhadné šiškové oblaky (donuts clouds)

 

„Donuts shaped clouds“ je neoficiálnym termínom, ktorý sa používa ako synonymum pre záhadné diery v oblakoch a podivné šiškové oblaky. Prvé záznamy o týchto útvaroch pochádzajú z roku 1963. Vtedy bol nad Arizonou pozorovaný zvláštny prstencový oblak riasového charakteru. O udalosti farbisto informoval časopis Life Magazine vo svojom vydaní zo 17. mája 1963 (pozri obr dole). Článok niesol názov "... And a Hight Cloud Ring of Mystery" (... a veľký oblačný kruh mystérie). Obsah článku síce nepoznáme, predpokladá sa, že mohol byť ladený v duchu tajomna a mystiky a zjaveniu oblaku sa pripisoval duchovný podtext.

Od osemdesiatych rokoch 20. storočia sa potom už objavujú aj pozorovania z obežnej dráhy. Ukázalo sa, že na podobné oblačné útvary nie je atmosféra zďaleka chudobná. Pri pozorovaní zo zeme však nie sme schopní nikdy tieto rozsiahle útvary registrovať ako niečo zvláštne, pretože nevidíme celý útvar v kontexte s oblačným okolím. Odborníci vysvetľujú tieto útvary ako kolabujúce hradby oblakov Cumulus, ktorá obklopuje oblak kumulonimbus. Pri pohľade z iného uhla bolo v podobnom prípade ukázané názorne, ako sa výrazný kumulonimbus rozpína do svojho okolia a utláča okolitá oblačnosť. Neskoršie pozorovania ukázali, že tento jav je v prírode vcelku bežný.
Záhadou aj pre odborníkov však stále zostávajú podivné šiškové oblaky malého rozsahu. Jedná sa väčšinou buď o oblaky menšieho rozsahu pripomínajúce oválnu placku, alebo o oblaky s takmer kruhovými dierami vo vnútri. Podľa amatérskych pozorovaní majú diery v altokumuloch v priemere 3 až 4 kilometre (určené zrejme odhadom), pričom hrúbka osamotených oblakov býva 300 až 400 metrov. V prípade ostatných druhov tieto dispozície neplatia.
Diery boli pozorované poväčšinou v horizontálnom smere, je však známy aj prípad, keď diera prechádzajúca oblakom bola orientovaná vertikálne.
Na základe pozorovaní sa ukazuje, že diery v oblakoch sa vytvárajú na všetkých druhoch oblakov, ktoré môžu vytvárať vertikálne nie príliš silné horizontálne vrstvy (Ci, Cs, Cc, Ac, St, Sc).
Frekvenciu hlásenia o pozorovaní týchto podivných dier vrátane snímok stúpla s rozšírením tak internetu, ako aj digitálnej fotografie. Vďaka internetu vieme aj o pozorovaniach, ktoré sa udiali v júni roku 1999 vo východnej Austrálii. Diera v oblačnosti, ktorá tu bola pozorovaná a vyfotografovaná, bola takmer kruhová a jej tvar sa s časom príliš nemenil. Perforovaný oblak sa pomaly pohyboval po oblohe, takže ho bolo možné pozorovať viac ako hodinu, než zmizol celkom. Pri udalosti bol prítomný aj meteorológ, ktorý priznal, že sa doteraz s niečím podobným v živote nestretol. Pozorovanie sa následne stalo senzáciou, o ktorej informovali dokonca aj miestne médiá.
Po tom, čo 3. marca 2003 v Nashville v štáte Tennessee zaobstaral Wayne Carter svoje zábery perforovaných oblak, bola vyzvaná Americká meteorologická spoločnosť (American Meteorological Society), aby podala vysvetlenie tohto javu. Vyjadrenie znelo tak, že vznik týchto dier je pravdepodobne výsledkom teplotnej inverzie rýchlo vystupujúceho horúceho vzduchu. Takéto prúdy, ktoré by mohli takto výrazne ovplyvniť vzhľad oblačnosti stredného poschodia, však môže vytvoriť len silný výbuch alebo veľký požiar. Oba tieto prípady však vždy sprevádza dym, ktorý ale nikdy pri pozorovaní šiškových oblakov pozorovaný nebol. Navyše by nebolo ani dosť dobre možné, aby sa diera v oblačnosti spôsobená mohutným výbuchom, ktorý je časovo veľmi ohraničenou udalosťou, bez zmeny svojho tvaru a veľkosti ďalej s oblakom pohybovala a existovala pomerne dlhú dobu. Jediné, čo by za hypotézou vystupujúceho prúdu vzduchu stálo, je to, že v niektorých prípadoch boli uprostred dier pozorované lievikovito vyzerajúce riasovité oblaky, ktoré boli širším koncom orientované smerom nahor. Podobne vyzerá aj vrchol kumulonimbu, ktorý stelesňuje práve niekoľko silných vystupujúcich vzduchových prúdov, ktoré sa vo vrcholových partiách roztekajú do strán a vytvárajú onú klasickú cirrovitú hrivu.
Ďalšou hypotézou vysvetľujúcou vznik oblačných dier sú veľké atmosférické víry spôsobené silnými vetrami. Táto hypotéza je však viac menej účinná, ako diery v oblakoch vysvetliť. Silné vetry, ktoré by mohli spôsobiť atmosférické víry, by sa museli sami o sebe nejako navonok prejavovať a na okolitej oblačnosti by to bolo viditeľné. Avšak takmer vždy boli diery pozorované v inak homogénnej vrstve oblačnosti, čo teda rozhodne nie je indikátorom silného turbulentného prúdenia - ba práve naopak. Silné strihy vetra, tzv. jet streamy, možno vidieť ako príčinu vzniku vertikálnych dier v osamotených oblakoch. Nejedná sa však o turbulentné prúdenie, ale prúdenie takmer laminárne.
Treťou možnosťou je hypotéza, ktorá hovorí o tom, že príčinu možno hľadať v lokálnych zostupných prúdoch studeného vzduchu. Tá má však tiež značné nedostatky a to predovšetkým v samotnom vysvetlení pôvodu týchto prúdov.
Problematika perforovaných oblakov sa stále rozvíja a dnes sa do tejto kategórie zaraďuje aj tzv. „prielomy“ v oblakoch. Nejedná sa o klasické symetrické otvory v oblačnosti, ale o akési trhliny s nepravidelnými tvarmi, veľakrát aj vyplnené s iba výraznými okrajmi.

Každopádne výskyt podobných oblakov nahráva do kariet zástancom konšpiračných teórií.

 

Najpravdepodobneišie vysvetlenie záhady je, že tieto diery spôsobili lietadlá, ktoré preleteli mrakom. Tieto mraky sú zložené z podchladených kvapôčok vody, tzn., že aj pri teplote pod nulou kvapky nezamrzli (keďže sú malé). Malé kvapôčky vody dokážu nezamrznúť aj do teploty -40°C. Ak takýmto mrakom preletí lietadlo, spôsobí to na danom mieste, že tieto podchladené kvapôčky zamrznú, teda zmenia sa na krištáliky ľadu. To spôsobí, že sa neudržia na mieste a začnú padať. Ak sa nevyparia, môžu dopadnúť až na zem v podobe miestného sneženia. Na toto rozlúštenie záhady sa prišlo tak, že sa podobné úkazy objavovali v blízkosti letísk a namiestach, nad ktorými preleteli lietadlá napadol sneh.
 

6. Kondenzačné pruhy

 

Kondenzačné pruhy sú oblaky, ktoré sa tvoria v stope lietadla, ak vzduch v hladine letu je dosť chladný a suchý. Tesne po svojom vzniku majú vzhľad žiarivo bielych čiar, po malej chvíli však nadobúdajú chumáčkovitý vzhľad s časťami vydutými prevažne smerom dole, takže sa podobajú obráteným hríbom. Ich existencia býva spravidla veľmi krátka, niekedy však pri vysokej vlhkosti vzduchu môžu trvať až niekoľko hodín. Takéto, dlho trvajúce kondenzačné pruhy sa ďalej rozširujú a často vytvárajú dosť rozsiahle vločkovité alebo vláknité oblaky podobné oblakom druhu Cirrus alebo Cirrocumulus či Cirrostratus. Niekedy je skutočne ťažké rozlíšiť staršie kondenzačné oblaky od prirodzených oblakov uvedených druhov.
Vznik mračna spôsobený preletom lietadla má rovnakú príčinu ako každý obvyklý vývin oblačnosti. Prúdenie vzduchu okolo trupu a krídel lietadla zmení vždy teplotu a tlak okolitého vzduchu. Vztlak vzniknutý rozdielom tlaku vrchnej a spodnej strany krídla alebo trupu lietadla ochladí okolitý vlhký vzduch a vodná para skondenzuje (je potrebné poznamenať, že vo výškach kde sa lietadlá pohybujú, je teplota vzduchu veľmi hlboko pod bodom mrazu).
Určitý druh krátko trvajúcich kondenzačných stôp vzniká niekedy pri expanzných procesoch vo víroch za koncom krídla alebo listu vrtule.

Na bežných kondenzačných pruhoch môžeme pozorovať aj halové javy. Ich farby sú až pozoruhodne čisté.

 

7. Sonický mrak

 

V prípade letu nadzvukových lietadiel vzniká okolo vlastných strojov veľmi často neobvyklé mračno tvaru rozplesknutého kužeľa, či šišatého vajcia – sonický mrak. Tieto oblaky sú už nejaký čas známe, ale v tomto prípade panujú určité nejasnosti a samotní vedci sa zatiaľ úplne nezhodli nad teórií vysvetľujúcich pôvod tohto mračna. Pravdepodobná verzia tohto javu je však taká, že pri rýchlostiach blížiacich sa rýchlosti zvuku sú teplotné a tlakové rozdiely výrazne väčšie než u normálneho (podzvukového) letu. Mechanizmus pre toto zväčšenie sa nazýva Prandtova - Glauertova singularita. V ostatných ohľadoch je však podstata mechanizmu rovnaká ako v prípade podzvukového stroja. Takže prečo vlastne vznikne tak nezvyčajný vajcovitý tvar? Podľa jedného vysvetlenie je to preto, že Prandt-Glauertov kondenzačný mrak odráža izotermicky charakteristiku nadzvukového prúdenia. Iné zdroje uvádzajú, že mrak v podstate zviditeľní rázovú vlnu. To však fyzici zúrivo popierajú a tvrdia, že vznik mraku nemá nič spoločné s prekonaním zvukovej bariéry. Lietadlá môžu generovať Prandt-Glauertov kondenzačný mrak vraj aj bez prekročenia rýchlosti zvuku.

 

8. Perleťové oblaky

 

Perleťové oblaky sa podobajú oblakom druhu Cirrus alebo Altocumulus lenticularis. Tieto oblaky však majú veľmi výraznú irizáciu v podobe perlete. Typickými znakmi pre nich sú veľké jasne svietiace plochy, najmä rovnobežné pásy s rôzne farebnými miestami, ktoré irizují. Najživšie farby tejto irizácie pozorujeme, keď je Slnko niekoľko stupňov pod obzorom.
Fyzikálne zloženie perleťových oblakov zatiaľ nie je jenoznačne známe. Predpokladá sa, že sa skladajú z veľmi malých vodných kvapôčok alebo z veľmi malých guľovitých čiastočiek ľadu. Určitú úlohu v ich stavbe zrejme hrajú podľa najnovších výskumov aj kryštáliky oxidov dusíka.
Perleťové oblaky sú veľmi zriedkavé. Meraním bolo zistené, že sa vyskytujú vo výškach až 21 až 30 km, teda v stratosfére (najvyššie bežné oblaky Cirrus sa vyskytujú v max. výškach 12 km). Doteraz boli pozorované hlavne v Škótsku a Škandinávii, ale ich výskyt je hlásený i z Francúzska a z Aljašky. Najčastejšie sú pozorované v Nórsku a to po prechode studenej fronty cez pohorie v smere severo-južnom, pričom pásy tejto oblačnosti sú s pohorím rovnobežné. Tieto oblaky majú tendenciu pohybovať sa s prevládajúcim prúdením.
Posledné hypotézy hovoria, že perleťové oblaky vznikajú tak, že nahromadením studeného vzduchu pred pohorím a jeho postupným pretekaním sa atmosféra rozkmitá až do výšok, kde sa perleťové oblaky vyskytujú. Ich vznik by sa potom dal prirovnať k vzniku oblakov Altocumulus lenticularis vznikajúcich v troposfére.
Príčinou irizaácie a dúhového zafarbenia možno vidieť v tom, že rôzne farby by mohli vznikať na základe zmeny polomerov kvapôčok od najmenších na náveternej strane oblaku, cez najväčšie uprostred smerom opäť k najmenším kvapôčkam na záveternej strane. Narastanie najmenších kvapôčok, ktoré sa môžu ľahšie udržať v kvapalnom stave ako tie veľké, môže byť podľa výkladu ohybu svetla podľa Ramachandrana spojené s niekoľkými spektrami farieb, ktoré sa postupne menia. Avšak predpoklad, že by kvapôčky s veľkosťou 2,5 mikrometra zniesli prechladenie pod -40 ° C, čo sú teploty panujúce v týchto výškach, možno brať za veľmi špekulatívne. Je však dokázané, že vo vzduchu očistenom od aerosólových častíc, sa môžu vyskytovať vodné kvapôčky v kvapalnom stave i za teplôt nižších ako -40 ° C. V tejto súvislosti je však nutné, aby mali kvapôčky čo najmenšiu veľkosť, pričom platí, že čím je kvapka menšia, tým zamŕza za nižších teplôt.
Teória B. J. Masona naopak predpokladá, že stavebnými časticami nie sú vodné kvapky, ale guličky ľadu amorfnej štruktúry, čo však koliduje so závermi založenými na experimentálnom pozorovaní homogénnych farebných pásov, z ktorých možno usudzovať, že sa jedná o rovnorodé kondenzačné jadra.

 

9. Nočné svietiace oblaky

 

Nočné svietiace oblaky sú modrasto alebo striebristo sfarbené oblaky nitkovitého charakteru podobajúce sa tenkým cirrom. Svojim tvarom sú buď závojovité, alebo vytvárajú širší pás, popr. majú tvar víru. Farbu môžu mať aj oranžovú až červenú a svojim sfarbením sa ostro rysujú na tmavej nočnej oblohe.
Prvýkrát boli pozorované v roku 1885 (v Prahe už 10. 6. 1885). Vyskytujú sa zriedkavo a sú pozorované medzi 50. a 75. stupňom severnej šírky a 40. a 60. stupňom južnej šírky a to len v letných mesiacoch. Postavenie Slnka musí byť 5 - 18 stupňov pod horizontom. Vzhľadom k preukázateľne premenlivému prúdeniu v mezosfére boli tieto oblaky pozorované ako postupujú z východu na západ či zo severozápadu na východ a to rýchlosťou od 50 do 250 m/s.
Fyzikálne zloženie nočných svietiacich oblakov nie je ešte známe, ale sú určité dôvody pre domnienku, že sa skladajú z veľmi jemných čiastočiek kozmického prachu.
Nočné svietiace oblaky boli doteraz pozorované len veľmi zriedkavo a to len v severných oblastiach miernych šírok severnej pologule v letných mesiacoch, keď Slnko bolo 5 až 13 stupňov pod horizontom. Vyskytujú sa v hornej časti mezosféry vo výškach 75 - 90 km (najvyššie bežné oblaky Cirrus sa vyskytujú v max. výškach 12 km).
V súčastnosti nie je celkom jasné, akým spôsobom tieto oblaky vznikajú. Predpokladá sa ich mimozemský pôvod a to zapríčinením častíc kozmického či kometárneho prachu (Hoffmeister, Stormer, Vestine), alebo (a to menej pravdepodobne) prachu z pozemských zdrojov (sopky, atómové výbuchy).
V roku 1965 prichádzajú Chapman a Kendall s hypotézou, ktorá nadväzuje na Wegenerove zistenie výskytu ľadových častíc v týchto výškach. Teória hovorí, že sú zložené z ľadových kryštálikov, ktoré vznikajú z vody vytvárajúce sa fotochemickou syntézou atmosférického kyslíka s vodíkom, alebo z vody, ktorá je do týchto výšok vynesená turbulentnou difúziou. Mechanizmus tohto transportu cez stratosféru a stratopauzu nie však doposiaľ objasnený a jedná sa teda o obyčajnú domnienku či špekuláciu.

 

10. Ortografické oblaky

 

Vzhľad týchto ortograficky podmienených oblakov sa môže niekedy značne líšiť od vzhľadu obvyklých oblakov niektorého z 10 základných druhov. Musíme však každý takýto oblak vždy do niektorého z 10 druhov zaradiť. Najčastejšie sa vyskytujú ortografické oblaky druhu Altocumulus, Stratocumulus a Cumulus a sprievodné oblaky pileus.
Fyzikálne zloženie ortografických oblakov je celkom podobné zloženiu oblakov toho druhu, ku ktorému ich radíme.
Ortografické oblaky sú viazané na reliéf zemského povrchu. Ako celok sú bez pohybu alebo sa pohybujú len nepatrne, hoci vietor môže byť v hladine oblakov veľmi silný. V niektorých prípadoch je sila vetra pozorovateľná na istých častiach oblaku, napríklad na útržkoch oblakov, ktoré sa rýchlo premiestňujú cez celkový oblak. Často môžeme veľmi zreteľne pozorovať premenu vnútornej štruktúry oblaku.
Ortografické oblaky môžu mať rôzne formy. U osamotených horských vrcholov mávajú často buď podobu oblačných golierov okolo vrcholu, alebo podobu oblačnej čiapky (pileus), ktorá vrchol zahaľuje. V oboch prípadoch býva oblak viac menej symetrický. Z týchto oblakov nevypadávajú zrážky alebo len veľmi slabé, ktoré však nedosahujú zemský povrch. U pretiahnutých radov kopcov alebo u pohorí môžeme pozorovať na náveternej strane horizontálne rozsiahle oblaky, z ktorých padajú zrážky. Tieto oblaky zahaľujú horský hrebeň a bezprostredne za ním sa ihneď rozpúšťajú. Ak ich pozorujeme zo záveternej strany, javia sa často ako rozsiahla oblačná stenuňa, zvaná Föhnova stena.
Pri silnom vetre sa môže okolo horského vrcholu vytvoriť ortografický oblak, ktorý akoby vial po vetre (dymiaca hora). Tento typ oblakov sa nesmie zamieňať s rozfúkaným snehom, ktorý vietor odnáša z hrebeňov alebo vrcholkov hôr, alebo s oblakmi vznikajúcimi na vrcholkoch aktívnych, dymiacich sopiek.
Často sa ortografické oblaky vyskytujú aj trochu ďalej od horského vrcholu alebo horského hrebeňa a to buď v smere po vetre alebo aj proti vetru. Sú to väčšinou jednotlivé oblaky alebo skupiny oblakov v podobe šošoviek alebo mandlí.
Ak prúdi vzduch naprieč cez horské hrebene alebo aj cez pomerne nízke pásmo kopcov v rovinatej oblasti s málo výrazným reliéfom, môžu sa v tomto prúdení vytvoriť stacionárne vlny. A ak je prúdiaci vzduch primerane vlhký, môžu sa na vrcholoch stacionárnych vĺn objaviť ortografické oblaky, tzv. vlnové oblaky odrody undulatus, pričom prvý taký oblak sa vytvorí priamo nad horským hrebeňom alebo niečo málo pred ním a ďalší oblak alebo niekoľko oblakov sa vytvorí v smere po vetre. Tieto oblaky za horskou prekážkou sa objavujú v pravidelných vzdialenostiach niekoľkých kilometrov. Vlnové oblaky sa môžu vyskytovať súčasne aj vo viacerých hladinách.
Vo vlnovom prúdení za prekážkou sa často vyskytujú v nižších vrstvách atmosféry stacionárne vetry s horizontálnou osou, v hornej časti týchto vírov sa môžu vytvoriť oblaky v podobe dlhých valcov zvaných rotory.
Za ortografické oblaky sa považujú tie oblaky, ktoré sa tvoria vo vzduchu prúdiacom cez kopec, cez horu alebo pohorie. Tieto oblaky sa môžu vyskytovať buď nad úrovňou prekážky alebo v úrovni alebo aj pod úrovňou horských vrcholov. 

 

D. HMLY

 

Za hmlu považujeme jav, kedy v dôsledku prítomnosti vodného aerosólu dôjde k zníženiu viditeľnosti pod 1 km. Ak je viditeľnosť od 1 do 10 km, potom hovoríme o dymne (dymno) a ak je väčšia ako 10 km, potom o zákale.
Proces vzniku hmly je rôznorodý. Záleží na synoptickej situácii, ročnom období, dennej dobe a najmä na miestnych klimatických pomeroch. Princíp vzniku hmly je obdobný ako vznik oblakov, avšak s tým rozdielom, že ochladzovaním vzduchu až do stavu nasýtenia, kedy začne vodný aerosól vznikať, prebieha v prízemnej vrstve. Pri dostatočnom množstve kondenzačných jadier sú vytvorené podmienky na kondenzáciu vodných pár a tým sú vlastne splnené hlavné podmienky pre samotný vznik hmly.


Vo svojej podstate je hmla podobná vrstevnatej oblačnosti, najmä stratu a nimbostratu. Ak základňa nimbostratu dosahuje až k zemskému povrchu, potom ho vnímame práve ako hmlu. Podobne je to aj u stratu, ktorý môže zahaľovať vrcholky kopcov a hôr.
Hmly môžu vznikať vo vnútri vzduchových hmôt, ale aj na atmosférických frontoch. Rozpad hmly sa potom uskutočňuje buď vplyvom ohriatia povrchu slnečným žiarením, prúdením (vtedy hovorovo hovoríme, že hmla bola rozfúkaná), alebo zmenou synoptickej situácie.
Hmly vznikajúce vnútri vzduchových hmôt delíme podľa vzniku na:
radiačné hmly
advekčné hmly
hmly z vyparovania
hmly z premiešavania
ortografické hmly
mestské hmly
hmly vznikajúce kombináciou vyššie uvedených druhov


V našich podmienkach sa najčastejšie vyskytujú hmly radiačné a advekčné, prípadne ich kombinácie. Hmly spojené s prechodom frontálnych systémov sa delia na

predfrontálne

frontálne

zafrontálne.

 
1. Radiačna hmla
 

Radiačná hmla vzniká následkom nočného ochladzovania vzduchu priliehajúceho k zemskému povrchu. Toto podložie sa ochladzuje dôsledkom dlhovlnného vyžarovania. Pre vznik hmly je potrebné, aby ochladzovanie vzduchu od podložia nenarušilo silnejšie prúdenie. Ideálna rýchlosť prúdenia je 1 - 3 m / s. Pri silnejšom prúdení by sa premiešavala hrubšia vrstva vzduchu a nedošlo by k dostatočnému ochladeniu vrstvy. Takto by sa vzduch nenasytil vodnými parami a hmla by nevznikla. Táto hmla sa tvorí väčšinou v druhej polovici noci. V lete tvorí len tenučkú vrstvu nad podložím a rozpadáva sa čoskoro po východe Slnka. Na jeseň je to vrstva hrubá 100 - 200 m a rozpadáva sa dopoludnia, prípadne sa pretvorí na oblačnosť typu Stratus so základňou vo výške 100 - 300 m. V zime potom môže táto hmla trvať v závislosti od vonkajších meteorologických podmienkach i celý deň.


2. Advekčná hmla

Tento druh hmly sa tvorí v prípade, keď sa vlhký teplý vzduch premiestňuje nad studené zemské podložie. Pri svojom pohybe sa od podložia ochladzujú priliehajúce vzduchové vrstvy až do stavu nasýtenia vodnými parami. Pri vyššej rýchlosti prúdenia sa hmla pri zemi neudrží, zdvihne sa do výšky a vytvorí sa Stratus. Advekčné hmly zaberajú veľké priestory, môžu vzniknúť v ktorejkoľvek dennej dobe, zvyčajne však na jeseň a v zime, kedy sa nad naše územie dostávajú teplé a vlhké vzduchové hmoty od oceánu, ktorý je v tomto období teplejší ako pevnina. Sú spojené z mrholením, v nočných hodinách zvyčajne silnejúcim vplyvom radiačného efektu. Vertikálne vždy presahujú 20 m a môžu byť hrubé i niekoľko stoviek metrov. Majú dlhé trvanie a rozpadávajú sa predovšetkým vplyvom zmeny synoptickej situácie.

 

3. Predfrontálna hmla
 

Vzniká vtedy, keď studeným vzduchom pred frontom prepadávajú relatívne teplé vodné kvapky, ktoré sa vyparujú a touto vlhkosťou nasycujú vzduch. Najčastejšie vznikajú pred teplými frontami v pásme 100 - 200 km pred vlastnou frontálny čiarou.
 


4. Frontálna hmla
 

Tento typ hmly je v podstate frontálna oblačnosť, najmä druhu Nimbostratus, ktorá dosahuje svojou spodnou základňou až na zemský povrch.

 

5. Zafrontálna hmla
 

Je podmienená advekciou teplého a vlhkého vzduchu nad studené podložie za teplým frontom alebo teplou oklúziou. Má veľkú rozlohu a je spojená s frontálnou oblačnosťou.
 


6. Mestská hmla

Tento typ hmiel je známy skôr pod označením smog. Tento pojem vznikol spojením dvoch anglických slov smoke = dym a fog = hmla. Jeho pôvodný význam označoval hmlu znečistenú dymom. V súčasnosti sa však stále viac všeobecne akceptuje, že slovo smog jednoducho označuje zvýšené koncentrácie škodlivých látok v ovzduší.
Kondenzácia vodných pár v mestskom prostredí je vďaka značnej prašnosti aj exhaláciám o to jednoduchšia, zvlášť s ohľadom na fakt, že skoro po ráne, kedy sú všeobecne podmienky pre vznik hmiel najpriaznivejšie, silnie dopravná špička a je zvýšená produkcia dymu z lokálnych ohnísk. Rozlišujeme smog Londýnskeho typu, kedy sa na vznik smogu podieľa predovšetkým prúdenie vlhkého vzduchu od mora a fotochemický smog, ktorý však s hmlou nesúvisí, pretože je tvorený výhradne len škodlivými emisiami, ktoré produkuje doprava.

 

 

Zdroje:

http://mraky.astronomie.cz

http://www.weather-photos.net

http://www.wolkenatlas.de

vlastné materiály Postajkovskej univerzity

ODKAZOVAČ

 

_ _