Ríšsky snem

    Aktuálne zloženie Ríšskeho snemu (bude aktualizované po voľbách) Predseda Ríšskeho snemu je Jožko Ríšsky snem má tri komory: 1. komora: Kolégium kurfirstov / Kurfürstenrat V kolégiu kurfirstov je 9 – 12 kurfirstov. 2. komora: Kolégium ríšskych kniežat/ Reichfürstenrat V Kolégiu ríšskych kniežat je 30 ríšskych kniežat. 3. komora: Ľudové zhromaždenie/ Volksrat Ľudové zhromaždenie pozostáva zo 78 … Čítať ďalej Ríšsky snem