Svätá ríša rímska – Arauské cisárstvo má 467 miliónov obyvateľov. Pozostáva z 30 provincií, z toho je 14 kráľovstiev, 3 vojvodstvá, 2 republiky, 2 veľkovojvodstvá, 2 okňažnené grófstva, 1 slobodné ríšske mesto, 1 markgrófstvo, 1 arcivojvodstvo, 1 kniežatstvo, 1 veľkokniežatstvo, 1 patriarchát a 1 protektorát. Súčasťou ríše sú aj francúzske zámorské územia.

Na tejto stránke sú zobrazené návestidlá a návesti v zmysle predpisu Ž1, avšak doplnené aj o niektoré pravidlá podľa českého predpisu D1 ako aj o pravidlá podľa poľských predpisov. Aby táto stránka slúžila pre serióznu výuku podľa platného znenia predpisu Ž1, je potrebné pripraviť novú verziu. Pokiaľ je dobrovoľník, ktorý je ochotný sa na to podujať, nech sa ohlási v odkazovači na konci stránky s návestidlami.

V meteorológii sa rozlišuje 10 druhov oblakov, 14 tvarov, 9 odrôd, 6 zvláštností, 3 sprievodné oblaky a 7 materských oblakov. Atlas obsahuje obrázky, ktoré môžete dopĺňať, ak sa vám podarí niektoré zvláštnosti odfotiť.